SFHS Topmenu: Finlander | SFHS | Repository | Talko | DEE |

Genos 1940 vol 11 11 32.htm

From SFHS

Jump to: navigation, search

Genos 11(1940), s. 32 (Om ätten Mechelins ursprung)

GENOS

- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Tiedonantoja - Meddelanden

Om ätten Mechelins ursprung

Harry Donner

I sina under tryckning varande ättartavlor har Tor Carpelan lyckats, i motsats till tidigare uppgifter, för en hel del släkter påvisa deras rent inhemska ursprung. Självfallet har han därvid beaktat och ofta anslutit sig till andra forskares resultat. Så är fallet med ätten Mechelin.

I Genos 1937 klarlägger A. Ilmoniemi ättens ursprung »Kuopion kappalaisen Henrik Jaakonpoika Mechelinin (k. 1729) syntyperä» och bevisar, att Henrik M., f. i Helsingfors 1670, d. som kapellan i Kuopio 1724, var son till tjäruvräkaren Jakob Larsson hemma från Karhi by i Janakkala och icke som tidigare gjorts gällande till en Jacob van Mecheln, vilken invandrat i senare hälften av 1600-talet till Helsingfors via Sverige från Tyskland. Denne Jacob van M. uppges ha tillhört en släkt hemma från Mecheln i Nederländerna, vars stamfader varit en framstående målare Israel van Mecheln i slutet av 1400-talet. Denna härledning är som sagt ohållbar, och påvisar Ilmoniemi, att namnet Mechelin återgår på Mäkkylä i Esbo, som ägdes av Jakob Larssons svärfader, borgaren och tjäruvräkaren Henrik Mattsson i Helsingfors. Till denna av Carpelan godtagna utredning kunna ytterligare med stor sannolikhet ett släktled tilläggas med stöd av »Suomen asutuksen yleisluettelo» i Riksarkivet, som 1937 ännu ej omfattade Janakkala socken. Förteckningen omfattar som känt samtliga jordägande bönder sockenvis från medlet av 1500-talet, upprättat efter jordeböckerna och andra kammerala handlingar. I detta register förekommer en Lars Thomasson som ägare till en gård på ett halft mantal i Karhi by i Janakkala åren 1645-1662. Den föregående ägaren var en Clemet Eriksson. Lars Thomasson uppträder första gången 1645 tillsammans med sin hustru Karin, men förefaller det som om han tidigare varit gift. På 1640-1650-talen omnämnes följande barn: Johan 1646; Sigfrid 1652; Brita 1653; Jöran 1654. Om än icke någon med namnet Jakob förekommer bland Lars Thomassons söner, är det dock sannolikt, att han haft en son med detta namn, möjligen från första giftet. Innan Jakob Larsson 1668, samma år han gifte sig med Valborg Henriksdotter och svor borgared i Helsingfors, kan han ha bott på annan ort och förekommer därför ej i mantalslängderna tillsammans med de övriga barnen. Sonen Johan och hans hustru Gertrud övertogo gården 1663 och ägde den ännu 1682. Johan hade åtminstone följande barn, sönerna Thomas, Matts, Samuel och dottern Lisa.


Genos 11(1940), s. 32

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1940 års register | Årgångsregister


Genos articles published by and copyright The Genealogical Society of Finland
The original article can be found here

Personal tools
blog comments powered by Disqus