SFHS Topmenu: Finlander | SFHS | Repository | Talko | DEE |

Genos 1940 vol 11 11 62.htm

From SFHS

Jump to: navigation, search

Genos 11(1940), s. 62-63 (Medlemmar av släkten Sonck i Vasa.)

GENOS

- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Medlemmar av släkten Sonck i Vasa.

K. V. Åkerblom

I »Genos» för 1940 n:o 1-2 meddelar författarinnan Aina Lähteenoja bidrag till Sonck släktens historia. Hon uppgiver, att sockenadjunkten Mathias Johannis Sonck i Vasa skulle ha varit son till borgaren Johannes Sigfridsson och hans hustru Anna Henriksdotter Sonkki i Raumo. Uppgifter om nämnda prästmans härstamning ha nämligen hittills icke varit kända. Emellertid synes det vara ovisst, om han var son till Anna Henriksdotter Sonck och hennes man Johannes Sigfridsson. Sockenadjunkten Matts Soncks far synes ha hetat Johan Mattsson. I Vasa stads mantalslängd för år 1675 (F. R. A. 9166: 684) omnämnes en Nils Eriksson och hans hustru Anna Mattsdotter samt därefter hans »Svåger Johan Mattsson (och) H: Elsa Olufsdotter». Denne Johan Mattsson var far till sockenadjunkten, sedermera kapellanen Matts Sonck, och Anna Mattsdotter var syster till Johan Mattsson. Detta framgår indirekt av notiser i Vasa stads domböcker.

Handelsmannen Håkan Olofsson i Vasa omtalas som herr Mathias Soncks moderbroder (F. R. A. v 64 för 4.2.1723) och Håkan Olofssons son kapellanen Jakob Gavelin såsom Matts Soncks »skyldeman och syskonbarn» (F. R. A. v 22, pag. 27). Matts Soncks mor Elsa Olofsdotter och hennes bror handelsmannen Håkan Olofsson voro barn till handelsmannen Olof Håkansson och hans första hustru, som dött i Västerbotten, där Olof först varit bonde, innan han flyttat till Vasa som handelsman (se bl.a. F. R. A. v 2 för 13.11.1661 och v 8: 39 för 7.2.1698). Härav tyckes således framgå, att syskonen Anna Mattsdotter (Sonck) och Johan Mattsson (Sonck) inflyttat från Raumo till Vasa före 1675, sannolikt på 1660-talet. Vilka deras föräldrar varit, torde säkrare besked fås om ur Raumo arkivalier. Månne skepparen Matts Henriksson Sonck i Raumo var far till borgaren Johan Mattsson och hans syster Anna Mattsdotter i Vasa?

Johan Mattsson (Sonck) och hans hustru Elsa Olofsdotter (Gavelin) hade, så vitt det är känt, följande barn:

Matts Johansson Sonck, kapellan.

Helena Johansdotter, gift 12.9.1703 i Vasa med Daniel Mattsson. Denne omtalas (6.10.1708) som »Hr Matz Soncks svåger».

(?) Olof Sonck, visitör vid tulltäkten i Vasa, »en ung dräng» 1696.

En Thomas Sonck, gift med Maria Markusdotter och svärfader till borgaren Daniel Österman i Vasa, omtalas 1744 (F. R. A. v 42: 129), men i vilket släktskapsförhållande han stod till de övriga med namnet Sonck är okänt.

Anna Mattsdotter (Sonck), gift med borgaren Nils Eriksson i Vasa, hade en son Erik Nilsson, som var gift med en Beata Hindrichsdotter; han omtalas i febr. 1724 som död (F. R. A. v 23: 23), samt en dotter Beata Nilsdotter, gift 1705 med handelsmannen Simon Olofsson Stenudd i Vasa, även han död före 1724 (F. R. A. v 64 för 4.3.1724).

Matts Johansson Sonck blev student 1691 och antogs 1698 till sockenadjunkt i Mustasaari samt stationerades 1711 som kapellan i Kvevlax. Han dog under flykten 1715. Matts Sonck gifte sig 13.6.1699 med jungfru Elisabet Andersdotter Fant i Vasa. Han efterlämnade en son och två döttrar, men deras namn äro okända. I Vasa dopbok nämnas följande barn till honom: Anders, f. 17.5.1700, Elisabet, f. 4.1.1703 och Johan, f. 5.9.1706. Magister Jakob Gavelin, hans kusin, tog 1731 vid flyttning till Åbo som domkapitelnotarie med sig två av dem, sonen och en dotter, för att där försörja dem (F. R. A. v 31: 317). Om dessa barns öden torde vidare upplysningar fås ur Åbo stads arkivalier.


Genos 11(1940), s. 62-63

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1940 års register | Årgångsregister


Genos articles published by and copyright The Genealogical Society of Finland
The original article can be found here

Personal tools
blog comments powered by Disqus