SFHS Topmenu: Finlander | SFHS | Repository | Talko | DEE |

Guldrushen 2 - Olin, namnlistor

From SFHS

Jump to: navigation, search

Contents

Samerna.

Namnlista sammanställd från en rad olika dokument och tryckta källor.

Merparten av samerna kom från Norge.

 • Abrahamsen, Jeremias, 25, Langfjord, med expeditionen 1898, finländare, från Langfjord, vid Cook – S:t Lawrence Island
 • Andersen, John, 36, med expeditionen 1898, från Karasjok.
 • Andersen, Per, 42, med expeditionen 1898, från Karasjok.
 • Andersen, Sofia, 46, gift med föregående.
 • Andersen, Sofia, 11, dotter till föregående.
 • Anersen, ?, Eaton station, från Norge?
 • Anti, Lars Larsen, 26, med expeditionen 1898, från Karasjok.
 • Anti, Per Larsen, 39, med expeditionen 1898, Eaton, från Karasjok.
 • Baer, Anders Aslaksen, (Bahr) 25, med expeditionen 1898, från Karasjok.
 • Baer, Ole Olesen, (Bahr), 36, med expeditionen 1898, från Kautokeino.
 • Bals, Aslak Johnsen, 46, med expeditionen 1898, från Kautokeino.
 • Bals, Elen Marie, 23, gift med Isak Salamonsen.
 • Bals, Inger, 35, gift med Ole Olsen.
 • Bals, Inger Anna, 3, dotter till föregående.
 • Bals, Ingra, 18, dotter till Isak Salamonsen.
 • Bals, Kirsten Persdatter, 27 år. Barn: Samuel, Anna, Inger och Marie.
 • Bals, Klemet, 1, son till Ole Olsen.
 • Bals, Merit, 11, dotter till Nils Persen.
 • Bals, Mikkel, Eaton station, från Norge
 • Bals, Mikkel Aslak, 5, son till Aslak.
 • Bals, Nils Persen, med expeditionen 1898, från Kautokeino.
 • Bals, Per, 15, son till föregående
 • Bals, Susanna, 40, gift med Aslak.
 • Bals, Susanna, 7, dotter till föregående.
 • Balto, Anders Johannesen, 33, med expeditionen 1898, från Karasjok.
 • Balto, Marie, 7, dotter till föregående.
 • Balto, Marit, 30, mor till föregående.
 • Balto, Samuel Johannesen, 36, med expeditionen 1898, från Karasjok.
 • Bango, Isak Andersen, 30, (även Bongo, Bangs) med expeditionen 1898, från Kautokeino.
 • Bargo, ?, Eaton station, från Norge. Samma som ovan?
 • Basi, Wilhelm, 28, med expeditionen 1898, från Langfjord, finländare.
 • Basse, Thomas
 • Bassi, Jacob
 • Berg, Ole G., 40, med expeditionen 1898, från Bosekop.
 • Berg, Peder, 20, med expeditionen 1898, från Bosekop.
 • Biti, Anders Klemetsen, 36, med expeditionen 1898, Eaton station, från Karasjok.
 • Biti, Marit Persdatter, 22, gift med ovanstående.
 • Boine, Klemet Persen, (Boini, Boino, Bersen), 23, med expeditionen 1898, från Karasjok.
 • Dahl, Regnor. Ägde inmutning.
 • Eira, Beret Nilsdatter, 21, med expeditionen 1898, från Kautokeino/Karasjok?
 • Eira, John Eriksen, 30, med expeditionen 1898, från Karasjok.
 • Eira, Marit, 34, gift med föregående.
 • Eira, Mathias Aslaksen, 25 år, med expeditionen 1894
 • Gaup, Aslak Aslaksen, 27, med expeditionen 1898, Eaton station, från Kautokeino
 • Gaup, Kjersten, 23, Eaton station, från Norge. Gift med föregående.
 • Greiner, Otto, 25, med expeditionen 1898, från Saxelo, finländare.
 • Haetta, Berit Anne Klemetsdatter, (Hatta) gift med Näkkälä, Mikkel, 24 år.
 • Haetta, Berit Johansdatter, (även Hatta), 37 år, gift med Eira, Mathias. Barn: Aslak
 • Haetta, Berret, 50, gift med Jakob Larsen.
 • Haetta, Berret Anne, 6 dotter till föregående.
 • Haetta, Ida Johansdotter, (Hatta), 23, med expeditionen 1898, från Kautokeino.
 • Haetta, Isak J., (Hatta), 26, med expeditionen 1898, från Kautokeino
 • Haetta, Jacob Larsen, (Hatta), med expeditionen 1898, från Kautokeino.
 • Haetta, Lars Lasen, 26, med expeditionen 1898, från Kautokeino.
 • Haetta, Mikkel, 16, son till Jakob Larsen.
 • Haetta, Ole Klemetsen, (Hatta), 25, med expeditionen 1898, från Kautokeino
 • Haetta, Per Johannessen, (Hatta), 26, med expeditionen 1898, från Kautokeino.
 • Hansen, Amund, 22, med expeditionen 1898. Inmutning vid Seattle Creek, från Karasjok.
 • Hansen, Johan Hilmar, 23, med expeditionen 1898, Eaton station, från Bose-kop.
 • Hatt, Peter J., same, renskötare vid Copper Center 1904
 • Hermansen, Alfred, 21, med expeditionen 1898, från Alten, finländare
 • Hermansen, Ida, Eaton station, från Norge
 • Jasberg, J.H., renskötare från Hancock, Mich., 1903, finne
 • Johannesen, Peder, 24, med expeditionen 1898, från Saxelo, finländare.
 • Johansdotter, Ida, 8, med expeditionen 1898.
 • Johansen, Andrea, Eaton station, från Norge
 • Johansen, Juo, Eaton station, från Norge
 • Johansen, John M, med expeditionen 1898. Samma som Tverelo?
 • Johnsen, Anders, 24, med expeditionen 1898, från Karasjok.
 • Jorness, Alex, norrman
 • Josefsen, Samuel, 25, med expeditionen 1898, från Saxelo, finländare.
 • Karbum, Louis, renskötare vid Copper Center 1904, finländare från Michigan 1903
 • Kemi, Samuel Johnsen, 44 år, med expeditionen 1894, tillbaka till Kautokeino 1901.
 • Kittilsen, A.N., Dr, Seven Above, Anvil Creek
 • Kjeldsberg, Emil, 26, med expeditionen 1898, från Kaafjord.
 • Kjeldsberg, Magnus, 22, med expeditionen 1898, från Kaafjord. Ägde inmutning.
 • Kjeldsberg, Thoralf, 22, med expeditionen 1898, från Kaafjord. Ägde inmutning.
 • Kjellman, William A., 36, med expeditionen 1898, från Kaafjord, No 2 Below
 • Klemetsen, Mathis, med expeditionen 1898, Teller 1901. Samma som Nillokka?
 • Klemetsen, Nils, 28, med expeditionen 1898, från Kautokeino, vid Eaton.
 • Krogh, Ole, 40, med expeditionen 1898, från Karasjok. Inmutning vid Nome River.
 • Kvisted, J., Twelve Above, Anvil Creek
 • Lahti, Albert, renskötare vid Gambell, St. Lawrence Isl. 1904, finländare från Michigan 1903
 • Lampela, Erick, renskötare vid Copper Center 1904, finländare från Michigan 1903
 • Larsen, Fredrik, med expeditionen 1894
 • Larsen, Lauritz E., 30, med expeditionen 1898, från Bosekop. Point Hope.
 • Larsen, Per
 • Leinan, Alice, 6 månader, dotter till Otto.
 • Leinan, Harald, 8, son till Otto.
 • Leinan, Hilda, 25, gift med Otto.
 • Leinan, Oswald, 3, son till Otto.
 • Leinan, Otto M., 33, med expeditionen 1898, från Kaafjord.
 • Leinan, Rangwald, 4, son till Otto,
 • Lindeberg, Jafet, 24, med expeditionen 1898, från Kaafjord.
 • Losvar, Johan, kock
 • Nakkila, Isak Salomonson, Nakkila Gulch, med expeditionen 1898, från Kautokeino
 • Nakkila, Mikkel J., (Nikkala) framgångsrik guldprospekterare. Samma som Näkkälä?
 • Nango, Brita Olsdatter, 46 år, gift med Somby, Aslak
 • Nango, Johan Peter Johanesen, 30, med expeditionen 1898, Eaton station, från Karasjok.
 • Nango, Kirsten, 36, gift med ovanstående.
 • Nango, Per, 1, son till ovanstående.
 • Nellagonuk, ?, Eaton station, från Norge
 • Nilima, Alfred Salamonsen, 21, med expeditionen 1898, finländare, Kotzebue 1901
 • Nilima, John
 • Nilokka, Pathias Klemetsen, 20, från Karasjok.
 • Nilukka, Mikkel, från finska sidan av Tana älv.
 • Nilsen, Klemet, 44, med expeditionen 1898, från Karasjok eller Kautokeino?
 • Näkkälä, Mikkel Josefson, 32 år, med expeditionen 1894
 • Näkäläjärvi, Marit Grete Salomonsdatter, gift med Tornensis, Johan, med expeditionen 1894. Dotter: Berit.
 • Olesen, Ole, (även Olsen), 20, med expeditionen 1898, från Karasjok.
 • Ollurssia, ?, Eaton station, från Norge.
 • Paulsen, Alfhild, 4 månader, dotter till Olai.
 • Paulsen, Birgithe, 30, gift med Olai.
 • Paulsen, Kristian, 7, son till Olai.
 • Paulsen, Margit, 5, dotter till Olai.
 • Paulsen, Olai, 31, med expeditionen 1898, från Kaafjord, ägde inmutning i Nome.
 • Perkar, ?, Eaton station, från Norge
 • Persen, Nils, Eaton station, från Norge
 • Porsanger, Per Josefsen, (Persanger), 41, med expeditionen 1898, Eaton station, från Karasjok.
 • Pulk, Berret Inga, 10, syster till följande.
 • Pulk, Inger Karen, 15, dotter till följande.
 • Pulk, Johan Olsen, 42, (även Fulk), med expeditionen 1898, Eaton station, från Kautokeino.
 • Pulk, Karen, 50, gift med ovanstående.
 • Pulk, Mikkel
 • Pulk, Ole Johannessen, 20, med expeditionen 1898, från Kautokeino
 • Raisanen, Carlie, renskötare vid Bettles 1904, finländare från Michigan 1903
 • Rapp, Ole M., 21, med expeditionen 1898, från Bosekop, ägde inmutning vid Seattle Creek
 • Rauna, Johannes Aslaksen Raur, (Ravna), 33, med expeditionen 1898. Kallad “Little Johnnie”, från Karasjok.
 • Redmyer, Hedly, anslöt sig till expeditionen 1898 i Seattle, talade norska och finska.
 • Rist, Per Aslaksen, med expeditionen 1894, från Kautokeino
 • Rista, Johan Petter Persen, (Rist), 26, med expeditionen 1898, från Kautokeino
 • Rista, Berret Anna, Eaton station, gift med John Petter.
 • Saari, Adolph, renskötare vid Bettles 1904, finländare från Michigan 1903
 • Sakariasen, Carl Johan, 23, med expeditionen 1898, från Talvig, Norge, (Kaafjord?) kock, talade finska. Ägde inmutning.
 • Samuelson, Hans, 26, med expeditionen 1898, från Saxelo, finländare.
 • Sara, Ellen, 15, dotter till Nils.
 • Sara, Klemet, 4, son till Nils.
 • Sara, Marie, 40, gift med Nils Persen.
 • Sara, Mathias, 2, son till Nils.
 • Sara, Mikke, Eaton station, från Norge
 • Sara, Mikkel, 12, bror till följande.
 • Sara, Morten, 6, son till följande
 • Sara, Nils Persen, 40, med expeditionen 1898, från Kautokeino.
 • Siri, Hans Andersen, 22, med expeditionen 1898, från Karasjok.
 • Siri, Per Nilsen, 24, med expeditionen 1898, från Kautokeino.
 • Somby, Aslak Larsen, 52 år, med expeditionen 1894, reste tillbaka 1905
 • Sotka, Sigfrid, Gambell, S:t Lawrence Island, finländare från Michigan 1903
 • Spein, Berit Anne Andersdatter, gift med Rist, Per, med expeditionen 1894. Döttrar: Marit och Inga.
 • Spein, Per Mathisen, 27, med expeditionen 1898, Eaton station, från Kautokeino
 • Stalogargo, Johan Petter Johansen, 33, med expeditionen 1898, finländare.
 • Stefansen, Laurtiz, 21, med expeditionen 1898, Eaton station, från Bosekop. Inmutning vid Seattle Creek.
 • Stensfjeld, Ole Johnsen, (även Stenfjerd), 24, med expeditionen 1898, från Röros.
 • Suhr, Karl Ove, 28, med expeditionen 1898, från Elvebakken, finländare
 • Thomasen, Gunhard, 18, med expeditionen 1898, från Kaafjord.
 • Tornensis, Berret, 39, gift med Johan.
 • Tornensis, Isak Mikklesen, 40, med expeditionen 1898, från Kautokeino
 • Tornensis, Johan Isaksen, 40, med expeditionen 1898, från Kautokeino, Nikkalas partner
 • Tornensis, Johan Speinsen, Eaton station, från Norge, med expeditionen 1894. No 10 Above.
 • Tverelo, Johan Johannesen, 21, med expeditionen 1898, från Bosekop.
 • Utge, ?, Eaton station, från Norge.
 • Utzi, Anders Persen, (Utsi), 36, med expeditionen 1898, från Kautokeino.
 • Vest, Iver Persen, (Vestad), 25, med expeditionen 1898, från Karasjok.
 • Wiig, Rolf, (Weig), 18, med expeditionen 1898, Eaton station, från Bosekop, skötte butik.
 • Wuori, John, renskötare vid Copper Center 1904, finländare från Michigan 1903

Anchorage-namn.

Namn på finländare i Fairbanksområdet 1900–1915 tillställda författaren av John P. Bagoy i Fairbanks

 • Aho, Toivo, släktingar i Anchorage
 • Enatti, Emma K., född i Kaustinen 10.6.1882, Montana, Juneau och Anchorage
 • Johnson, John S., f. i Yttermark 7.8.1892, till USA 1909, till Valdez 1911. 1915 till Anchorage. Gift med Bloomquist, Esther A. (svenska föräldrar) 1918.
 • Kohornen, Ole
 • Kukkola, Ole, släkt i Fairbanks
 • Niemi, August, f. i Ylistaro, till Douglas 1909 el. 1910, från Michigan, senare till Esha.
 • Niemi, (Mikkola) Maria Sofia, född i Lohtaja 17.12.1880 gift med ovanstående
 • Ohls, Werner, född i Turku Finland 1892, d. 1973, miner i Nome 1912, dogmusher, Iditarod (?)1915, jordbrukare utanför Anchorage 1917–42, förde rik dam från Nome till Seward med hundspann 1915.
 • Ohls, (Fiskar) Ida Elisabeth, född i Vassa [Vasa] or Malax, 1893, d. 1975, gift med föregående 1920.
 • Raivo, Frank, son i Spokane, WA.
 • Rivers, Carl, Oulu, till Alaska 1920. Hustru Hilma från Finland. Två döttrar.
 • Saarela, Leo, släktingar i Seguim, WA
 • Saario, John
 • Sandstrom, Frank
 • Soine, Mike, släktingar i Anchorage
 • Stolt, William, född i Boston 1900, till Juneau 1913


Suomi Club

Medlemsförteckning mars–april 1925. Anchorage Museum.

 • Suomela, Albert
 • Tuomi, Toivo
 • Venaja, Reino
 • Wahl, Charles, född i Wassa 8.4.1888, kom till Alaska 1921
 • Suomela, Mr & Mrs
 • River, Mr & Mrs
 • Howe, Mr & Mrs
 • Hanie, Mr & Mrs
 • Raive ?, Mr & Mrs,
 • Järvi, Mr & Mrs
 • Korhonen Mr & Mrs
 • Barker, (Barber?), Mr & Mrs
 • Terho, U
 • Mäki, Victor
 • Koski, J
 • Hannula, J
 • Leppi, J
 • Luoma, Särni
 • Lindstrad, Mrs.


Gruvolyckor

Uppgifter om finländare som avlidit i gruvolyckor hämtade från ”Annual Report of the Territorial Mine Inspector of Alaska”. Elmer E. Rasmuson Library, University of Alaska Fairbanks.

 • Berg, Ed, 36 år, Alaska-Juneau Gold Mining Co., omkom 9.11.1922. Vittne: Peterson, Hugo, partner.
 • Berg, Nick, 53 år, Alaska Juneau Gold Mining Co., omkom 12.12.1931.
 • Mattson, Fred, 23 år, ogift, Ellamar Mining Co., omkom 13.8.1916 i Ellamar.
 • Pikkala, Andy, 47 år, Alaska Gastineau Mining Co., omkom 12.2.1920 i Persoverance Mine i tunnel under Lurvey Lake.
 • Sainio, Elmar, 28 år, Chichagoff Mining Company, omkom i storm 29.9.1921.
 • Wautila, Eli, 44 år, Alaska Juneau Gold Mining Co., omkom 27.7.1920.
 • Wilkerson, M.B. 35 år, Alaska Gastineau Mining Co. omkom 11.2..1920. Partner. Volpe, Bert och Colen, Samuel.
 • West, William, 30 år, Alaska Juneau Mining Co, omkom 21.1.1921. Vittnen: Freden, Gus och Runquist, John.


Svenska Litteratursällskapet

Uppgifter hämtade ur Svenska Litteratursällskapets arkiv i Helsingfors; 990 emigrationen.

 • Blomqvist, Josef, svåger till Bonäs, Johanna. I Alaska?
 • Bonäs, Johan Alfred, till USA 1896, till Alaska 1902. Två bröder och en syster.
 • Bonäs, Johanna Katarina, f. 1885, syster till föregående. Hushållerska.
 • Eklund, August, bror till två följande, byggnadsarbetare. Återvände.
 • Eklund, Emil, reste hem 1912.
 • Eklund, Henrik, bror till föregående.
 • Enqvist, Albert, med bror (följande) till Valdez och Fairbanks. Reste hem 1911. (Född 9.6.1880 i Kumlinge, Vester-gård; enligt Silander)
 • Enqvist, Albinus, till Alaska c:a 1908. Från Enklinge, Kumlinge. (Född 11.9.1882; enl. Silander)
 • Eriksson, Erik August, från Seglinge, Kumlinge, Åland, tillsammans med bröderna Enqvist. Begick enligt uppgift självmord.
 • Fogström, Viktor, från Hirvlax, emigrerade 1916, vakt vid laxfälla.
 • Hellström, Wilhelm, från Hirvlax, till Fairbanks.
 • Hendrickson, Verner, f. 1876, emigrerade till Kanada 1896, sedan till Alaska för att vaska guld. Från Norrby, Iniö.
 • Holm, Johan, från Voitby gick tlllsammans med Karl Holm och Johan Karlsson över Chilkootpasset.
 • Holm, Karl, från Voitby gick tlllsammans med John Holm och Johan Karlsson över Chilkootpasset.
 • Hägglund, Johannes, f. 1879 i Korsnäs, emigrerade 1902, var en tid guldgrävare i Alaska.
 • Karlsson Johan från Voitby, gick tillsammans med Johan och och Karl över Chilkootpasset.
 • Lindholm, Alfred, från Oravais. Jägare i Fairbankstrakten, senare till Sibirien.
 • Lundqvist, Arvid, från Munsala, flera gånger i Alaska.
 • Näs, Emil, på foto från 1916 tillsammans med Wik, Arvid.
 • Stubb, Erik, från Hirvlax, trapper, ej återvänt.
 • Stubb, Jakob, från Hirvlax, trapper. Återvänt.
 • Svedvall, Wilhelm, från Storsved. Syster Johansson, Anna i San Francisco.
 • Thill, Wilhelm. Reste med hjulångare på Yukonfloden.
 • Wik, Arvid, på foto från 1916 tillsammans med Näs, Emil.


Ryska konsulatet.

Uppgifter hämtade från ”Records of the Imperial Russian Consulates in San Francisco 1892–1924”. National Archives – Pacific Sierra Region, San Bruno, Kalifornien.

 • Ahlskog, Albert, Juneau, gör Carl Skog i Gamla Vasa till sitt ombud, skall ordna upp kvarlåtenskapen efter fadern Gustaf Johansson Ahlskog i Voitby, daterat 14.7.1913.
 • Haaranoja, Knut Johan, Douglas.
 • Hoffman, Frank, Juneau.
 • Johnson, Charles, Douglas.
 • Kronqvist, Axel, affärsman i Douglas, ger fullmakt åt KOP i Oulu gällande försäljning av timmer från Saarela-gården i Pyhäjoki. Daterat 14.5.1912.
 • Kronqvist, Fredrik, samma som ovan. Bevittnat av Heikkila, Mike och Hansson, John.
 • Kiviniemi, Kalle och Ida, Douglas, skriver över sin andel i Hirvi farm 52, autioranta, Kuusa village, Haapajärvi, Uleåborgs län på Esa K. daterat 8.5.1912.
 • Lindkvist, Vasili-Josef.
 • Martin, Alexander (pastor).
 • Ohman, Johan Oscar, gör Johan Nordin i Mariehamn till sitt ombud. Skall sälja gården Nr 12 i Saltviks socken, Okarby, Åland.
 • Oist, Carl Erikson i Kasiloff. Har mottagit 50 dollar av Stohl, Axel i San Francisco som betalning för 1/5 av Ojst hemman i Replot. För Stohl, se US-census 1900, Kenai.
 • Ojala, Herman
 • Ojst, Abraham Anders Erikson, ger sin andel av farmen Ojst Nr 11 i Replot till anhöriga. Daterat 28.12.1910. Fastställt av domare P.F. Vian i Kenai. Bevittnat av Berg, Anders och Juth, Matt.
 • Osterlund, Jacob, Douglas, ger 1910 fullmakt gällande husförsäljning i Nykarleby till förmån för två minderåriga barn. Bevittnat av Olson, Carl och Furman, John.
 • Pisilä, Hanna (Pirilä?) och Hentrikson, Maria, fullmakt till farmaren Erkki Mehtälä att sälja den avlidne faderns Kustaa Erikinpoika Hannila andel i Hannila 2 i Kalajoki, Pojankylä. Bevittnat Warmanen, John H. och Koskela, Mike. Daterat i Juneau 15.6.1909.
 • Ruuska, Emma, Douglas.
 • Sandberg, John i Nome, ger fullmakt för arv efter fadern i Kemi. Daterat 31.8.1910.
 • Turtiainen, John och Otto, i Fairbanks, fullmakt gällande Pihlajaniemi i Kemi. Bevittnat av Juntila, Gus. Daterat 6.7.1912. Annan fullmakt av Johan T. daterad i Fairbanks 21.6.1910. Bevittnad av Otto T. samt Heilig, Albert R.
 • Westberg, Isaac
 • Wiertomaa, Frans Hjalmar, ger hustrun Ida Alexandra fullmakt. Daterat i Juneau 8.7.1913.


Tidningar

 • A., A., i Juneau har skaffat ny prenumerant istället för en som sagt upp prenumerationen p.g.a. Finska Ameri-kanarens tyskvänliga hållning. Finska Amerikanaren 11.3.1915.
 • A., J.A., Cleary, bekantskapsannons i Finska Amerikanaren 4.5.1909.
 • A:s, J., Valdez, Care of Granite GM Co, kontaktannons i Finska Amerikanaren 2.3.1916.
 • Aalto, ?, Douglas 1904. Amerikan Suo-metar 3.8.1904.
 • Aalto, August, finsk präst i Douglas fem år från och med 1908. Kom från Michigan, född i Taivassalo 14.1.1874. Kotimaa 15.7.1956.
 • Abrahamson, John arbetsledare vid Koyukuk 1899. Siirtolainen 2.1.1900.
 • Adolfson, Gust, Chilcoot Cannery, Skagway, äktenskapsannons i Siirtolainen 23.4.1902; Haines, bekantskapsannons i Siirtolainen 3.6.1903.
 • Ahlskog, Alb., Finska Amerikanarens agent i Juneau. Finska Amerikanaren. 4.2.1915.
 • Aho, Jikka, Haines, bekantskapsannons i Siirtolainen 3.6.1903.
 • Aineli, A., Klondike 1897. Wasabladet 27.11.1897.
 • Alasikala, Jaakko, Cleary City, Fairbanks, efterlyser bekant från Sievi i Siirtolainen 9.3.1906.
 • Andersen, Alma, Liljendal, lärare bland eskimåer 1921– . (Östra Nyland 9.6.1938).
 • Anderson, A., Cleary City, Fairbanks. Bekantskapsannons i Finska Amerikanaren 7.4.1910.
 • Anderson, Andrew, Fairbanks, Meehan, kontaktannons i Finska Amerikanaren 12.11.1914
 • Anderson, Charles, Klondike 1897, Wasa Tidning 14.9.1897, finländare?
 • Anderson, Erik, avled 2.1.1914, f. 8.8.1890 i Teuno by Vörå, har bror i Alaska. Finska Amerikanaren 15.1.1914
 • Anderson, George, förolyckats i Douglas. Siirtolainen 12.2.1901.
 • Anderson, H.C., Klondike 1897, Wasa Tidning 14.9.1897, finländare?
 • Anderson, I, Fairbanks, Meehan, kontaktannons i Finska Amerikanaren 12.11.1914
 • Anderson, Johan R., Juneau, bekantskapsannons i Siirtolainen 3.6.1903.
 • Anderson, Oskar, Haines, bekantskapsannons i Siirtolainen 3.6.1903.
 • Andersson, William, från Forsby, pälsjägare i Yukon 1914. Jakobstads Tidning 24.12.1953.
 • Andrewson, Andrew, Meehan, Fairbanks, kontaktannons i Finska Amerikanaren 19.12.1912
 • Antell, Anders Edward, senast avhörd från Ramsey, Mich. för 3 år sedan. Efterlyst av systern Edla A. från Morristown NJ, Finska Amerikanaren 25.7.1912.
 • Antila, Johan, Juneau, bekantskapsannons i Siirtolainen 3.6.1903.
 • Anttila, John, Dominion Creek, Dawson, kontaktannons i Siirtolainen 23.1.1903.
 • Anttila, John, Haines, bekantskapsannons i Siirtolainen 3.6.1903.
 • Anttila, John, avreste i mars 1898 i finsk grupp från Telluride. Siirtolainen 30.3.1898.
 • Axelson, Oscar, Hadley, bekantskapsannons i Siirtolainen 7.9.1901.
 • B., J.E., brevskrivare från Nome, Finska amerikanaren 21.11.1920.
 • Back, J., laxfiskare i Hoonah. Bekantskapsannons i Finska Amerikanaren 24.4.1918.
 • Backman, John, från Knifsö by i Gamlakarleby, senast vistats i Circle City, Alaska. Efterlyst av bror Axel B. i Ashland, Wisc. i Finska Amerikanaren 5.8.1903.
 • Bajari, Olle, (Bary, Olof), finländare på väg till Klondike. Skall slå sig på affärer och transporter. Kompanjon Oates. Amerikan Uutiset 24.2.1898.
 • Balk, Yrjö, Haines, bekantskapsannons i Siirtolainen 3.6.1903.
 • Berg, Chas, Juneau, kontaktannons i Finska Amerikanaren 4.9.1913.
 • Berggren, Josef, Klondike 1897, Wasa Tidning 14.9.1897, finländare?
 • Berlin, Gustaf, laxfiske Cook Inlet. Österbottniska Posten 29.10.1898.
 • Bertils, Carl Johan Peterson, från Oravais, senast avhörd från Nome. Efterlyst i Finska Amerikanaren 2.10.1919.
 • Bertula, E.J. Juneau, kontaktannons i Finska Amerikanaren 2.3.1916
 • Björk, A., Valdez, Care of Granite GM Co, kontaktannons i Finska Amerikanaren 2.3.1916.
 • Björklund, O., Douglas. Bekantskapsannons i Finska Amerikanaren 31.10.1912.
 • Blomqvist, Alma, från Uleåborg, Pioneers Home i Sitka 1970. Hbl 1970.
 • Blomqvist, Anna, fr. Munsala, på väg till Valdez. Finska Amerikanaren 14.10.1909.
 • Blomqwist, Edward, brevskrivare från Hallerville. Wasa Posten 4.8.1907.
 • Blomstedt, J.H. Viktor, från Sydösterbotten, efterlyst i Finska Amerikanaren 11.1.1912. Samma som Blomstedt, John, US-census 1900, Chilkoot?
 • Brander, Matti, Haines, bekantskapsannons i Siirtolainen 3.6.1903.
 • Brodd, Isak, från Söderby. På väg till Alaska. Finska Amerikanaren 13.1.1910.
 • Carlson, Aug., Bonanza, P.O. Box 75, YT, kontaktannons i Finska Amerikanaren 22.2.1906.
 • Cardell, Gust., skrev från Sitka i Finska Amerikanaren 9.9.1903.
 • Carlson, C., Cleary City, Fairbanks. Bekantskapsannons i Finska Amerikanaren 7.4.1910.
 • Carlson, Carl, Ellamar, kontaktannons i Finska Amerikanaren 2.3.1916
 • Carlson, Carl J, brevskrivare från Valdez. Finska Amerikanaren 3.4.1913 och 10.9.1918. Ålänning från Brändö, Fiskö by.
 • Carlson, H., Discovery Bulder Creek, Atlin B.C., bekantskapsannons i Finska Amerikanaren 1.2.1917.
 • Carlson, J (?), Meehan, Fairbanks, kontaktannons i Finska Amerikanaren 19.12.1912.
 • Carlson, Tom, Mc Creek B.C., från Jakobstad, bekantskapsannons i Finska Amerikanaren 30.9.1909.
 • Carlson, Wick, Ben-My-Creve Mine, Atlin B.C. Bekantskapsannons i Finska Amerikanaren 18.9.1912.
 • Carlson, Victor, Mc Creek B.C., från Jakobstad, bekantskapsannons i Finska Amerikanaren 30.9.1909.
 • Carlson, William, Klondike 1897, Wasa Tidning 14.9.1897, finländare?
 • Carlson, W., Cleary City, Fairbanks. Bekantskapsannons i Finska Ameri-kanaren 7.4.1910.
 • Cederberg, Axel, Ellamar, kontaktannons i Finska Amerikanaren 2.3.1916
 • D., J.W., Cleary, bekantskapsannons i Finska Amerikanaren 4.5.1909.
 • Dahl, Alfred, från Brändö, omkom i drunkningsolycka 18.3.1905 vid North West Harbor. Torskfiskare. JT 19.8.1905.
 • Dalls, Christ, Chilcoot Cannery, Skagway, äktenskapsannons i Siirtolainen 23.4.1902; Haines, bekantskapsannons i Siirtolainen 3.6.1903.
 • Eklund, F., Douglas. Bekantskapsannons i Finska Amerikanaren 31.10.1912.
 • Eklöf, Johannes, från Sjundeå, har vistats i Jamestown, New York och Nansen Elk county PA. Efterlyst av Stenbäck, Ed i Finska Amerikanaren 12.12.1912.
 • Emet, Viktor eller Anderson, Viktor, från Emet i Terjärv, avhörd för tio år sedan då han var i Bellingham, WA på väg till Alaska. Efterlyst i Finska Amerikanaren 8.9.1921.
 • Englund, Johan Andersson (tidigare Nygård), född 24.6.1875, från Lappfors. Till Alaska 1894. Blev senare metodistpredikant i Santa Cruz. En äldre bror hade även arbetat i guldgruvor i Alaska. (Jakobstads Tidning 29.10.1968).
 • Enlund, John, begått bigami i Selkirk. Klondike Daily Nugget 26.2.1902. Även omnämnd 13.2, 15.2, 18.2, 24., 1.3 och 21.7.
 • Erickson, Charles, Klondike 1897, Wasa Tidning 14.9.1897, finländare? Svensk enligt Beijbom.
 • Erikson, Edward, skrev från Douglas City i Finska Amerikanaren 7.9.1903.
 • Erikson, Isak, (Hinders), Vassor, efterlyst i Finska Amerikanaren 1909, 1906 i Alaska
 • Erikson, Jakob, Fairbanks, Meehan, kontaktannons i Finska Amerikanaren 12.11.1914
 • Erikson, John, från Astoria, nu i Cape Nome, har synnerligen givande inmutning, har avkastat guld för 36.000 dollar. (Finska Amerikanaren 6.11.1901).
 • Erikson, J., laxfiskare i Hoonah. Bekantskapsannons i Finska Amerikanaren 24.4.1918.
 • E:s, F., Valdez, kontaktannons i Finska Amerikanaren 2.3.1916. Care of Granite GM Co
 • Eskelä, A., Juneau, bekantskapsannons i Siirtolainen 3.6.1903.
 • Fant, Emil, Granwille YT, julhälsning från Petalax. Vasabladet 4.12.1935
 • Fant, Oscar, Granwille YT, julhälsning från Petalax. Vasabladet 4.12.1935.
 • Finne, John, från Österhankmo, Kvevlax, efterlyst av systrar Erika och Mathilda Finne i Hancock. Finska Amerikanaren 22.8.1912. Samma som Finni?
 • Finne, J, Dawson, kontaktannons i Siirtolainen 23.1.1903.
 • Finni, Johan, på väg till Alaska från Hancock, Wasabladet 28.10.1897
 • Fogde, Matt Mattson, från Malax efterslyses av bror Wilhelm i Finska Amerikanaren 19.6.1913. Penningangelägenheter hemma.
 • Forslund, Johannes William, från Petalax, for till Alaska för cirka ett år sedan. Efterlyst av morbror Wm Sundblad i South Bend, Wash. i Finska Ameri-kanaren 17.4.1901.
 • Forssén, Atos, från Gamlakarleby, drev i mars 1905 ut till havs och kom över på den Sibiriska sidan. JT 19.8.1905.
 • Frantz, Abram Anders, från Koskö, Kvevlax, annonserar från Kussilof, Cook Inlet, att han inte gör anspråk på arv. Finska Amerikanaren 5.5.1921.
 • Fredrickson, Mike, brevskrivare från Dawson 1897. Från Lead City, SD. Siirtolainen 12.1.1898. (28.1.1898?)
 • Frietsch, Adolf, sjökapten, köpte skonaren ”George Sturges” för färd från Chicago till Alaska. Wasa Tidning 26.9.1897.
 • Funhjelm, Gustaf. Vid Koyukuk 1899. Siirtolainen 2.1.1900.
 • Gibson, Randolph, Grand Forks YT, kontaktannons i Finska Amerikanaren 22.11.1906.
 • Gord, John, Cleary City, Fairbanks, bekantskapsannons i Finska Amerikanaren 2.1.1908.
 • Granlund, Herman, har vistats några år i Alaska, senast i Virgin Bay, anlände 11.9.1901 till Seattle på väg till hemlandet. G. torde slå ner sina bopålar i Vasa. (Finska Amerikanaren 18.9.1901).
 • Green, George S., i juni begett sig till Alsaka tillsammasn med Seward Gold Mining, hittade inget guld, laxfiske mera lönsamt. Finska Amerikanaren 31.1.1899.
 • Greendahl, C, Bonanza, YT, kontaktannons i Finska Amerikanaren 11.1.1906.
 • Greendahl, H, Bonanza, YT, kontaktannons i Finska Amerikanaren 11.1.1906.
 • Greendahl, J, Bonanza, YT, kontaktannons i Finska Amerikanaren 11.1.1906.
 • Greendahl, S, Bonanza, YT, kontaktannons i Finska Amerikanaren 11.1.1906.
 • Gronlund, E., Douglas. Bekantskapsannons i Finska Amerikanaren 31.10.1912.
 • Gullans, Sofi, Mrs Johnson, Sofi bott 30 år i Fairbanks. “Selma i Västern” (Norden 21.8.1951).
 • Gustafson, Anna, från Terjärv, f. 25.11.1862, till Douglas våren 1897, bodde där 10 år, till Tacoma, återvände för att återvinna hälsan 1912, men dog 3 månader senare. En syster och en svåger i Alaska. Dödsannons i Finska-Amerikanaren 12.9.1912.
 • Gustafson, A., Discovery Bulder Creek, Atlin B.C., bekantskapsannons i Finska Amerikanaren 1.2.1917.
 • Gustafson, Evalt, vittne i mordrättegång. Finländare? Fairbanks Sunday Times 1.5.1910.
 • Gustafson, Gerda, dotter till Anna
 • Gustafson, Gust, make till Anna.
 • Gustafson, Magnus, son till Anna
 • Gustafson, M., Discovery Bulder Creek, Atlin B.C., bekantskapsannons i Finska Amerikanaren 1.2.1917.
 • Gustafson, Olof, son till Anna
 • Gustafson, Oscar, mördad vid Willow Creek i november 1909. Fairbanks Daily Times 7.1.1910.
 • Gustafson, O., Valdez, Care of Granite GM Co, kontaktannons i Finska Amerikanaren 2.3.1916.
 • Gustafsson, Verner, från Karleby, Juneau 1924. Hbl 3.5.1964
 • Göranson, Oskar, Klondike 1897, Wasabladet 27.11.1897. Från Åbo, återvände hösten 1897. Wasa Tidning 24.10.1897.
 • H., G., Bonanza YT. Bekantskapsannons i Finska Amerikanaren 17.11.1910.
 • Haarni, ?, Douglas 1904. Amerikan Suometar 3.8.1904
 • Haavisto, Jakob, Chilcoot Cannery, Skagway, äktenskapsannons i Siirto-lainen 23.4.1902; Hadley, bekantskapsannons i Siirtolainen 7.9.1901.
 • Haga, Ed., Cleary City, Fairbanks, bekantskapsannons i Finska Amerikanaren 2.1.1908.
 • Haga, Edvard, från Kronoby, senast avhörd tre år tidigare från Cleary, efterlyst av bror Anders H. i BC i Finska Amerikanaren 25.1.1913. Samma som ovan. Bröderna fick kontakt med varandra, men Edward rånmördades på ett hotell innan de hann träffas (Haga).
 • Hagglund, C., senaste adress Iditarod, efterlyst av brodern Carlson, Fred i Anchorage i Finska Amerikanaren 20.4.1916.
 • Hagman, Edward, finlandssvensk, omkommit i gruva i Douglas. Anhöriga ställer ersättningskrav. Siirtolainen 12.2 och 12.3. 1901.
 • Haho, John, gift sig med Moisanen, Briita i Douglas. Siirtolainen 3.2.1906.
 • Hahto, ?, butiksägare, Douglas 1904. Amerikan Suometar 3.8.1904
 • Hakala, Kustaa, Douglas City, efterlyser vänner i Siirtolainen 21.12.1898.
 • Hallbäck, Henry, Grand Forks YT, kontaktannons i Finska Amerikanaren 22.11.1906.
 • Hammeri, Jakob, i Butte, varit i Klondike. Siirtolainen 16.10.1900.
 • Hamren, Einar, Granite Mine, Port Wells. Bekantskapsannons i Finska Amerikanaren 7.9.1916.
 • Hara, Johannes. Vid Koyukuk 1899. Siirtolainen 2.1.1900.
 • Harald, Jakob, från Socklot, gifte sig med Hanna i Douglas (?) 1915. Odaterat klipp i Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskares arkiv.
 • Haquist, Charles, Sheep Camp, brevskrivare i Amerikan Uutiset 5.5.1898.
 • Harrison, A., Dawson, kontaktannons i Siirtolainen 23.1.1903.
 • Harniska, Tomi, gift sig med Wähäsalo, Sofia i Douglas. Siirtolainen 3.2.1906.
 • Hartikainen, John, Dominion Creek, Dawson, kontaktannons i Siirtolainen 23.1.1903.
 • Hauhtonen, Jakob, Haines, bekantskapsannons i Siirtolainen 3.6.1903.
 • Hegglund, O, Douglas. Bekantskapsannons i Finska Amerikanaren 31.10.1912.
 • Heikkilä, Alfred, Haines, bekantskapsannons i Siirtolainen 3.6.1903.
 • Helakoski, Eemeli, från Raahe, återvände från Klondike i november 1898. Siirtolainen 30.11.1898.
 • Helenius, J, Dawson, kontaktannons i Siirtolainen 23.1.1903.
 • Heini, Victor, återvände från Copper River i augusti 1898. Siirtolainen 31.8.1898.
 • Hemming, Reinhold, eller Berg, Reinhold, från Solf, flera år bosatt i Alaska, efterlyst av kusinen Backman, Carl J. i New York. Finska Amerikanaren 20.2.1913.
 • Hendrikson, Billy, Council City 1903, Norden 12.3.1953.
 • Hendrickson, C., Fairbanks, bekantskapsannons i Finska Amerikanaren 1916
 • Hendrickson, Elias, Juneau, bekantskapsannons i Siirtolainen 3.6.1903.
 • Hendrickson, H., Juneau, gett en dollar till insamling för svältande i Finland. Siirtolainen 13.2.1903.
 • Hendrikson, J.W. Cleary City, Fairbanks, bekantskapsannons i Finska Amerikanaren 2.1.1908.
 • Henrikson, J, Juneau, kontaktannons i Finska Amerikanaren 2.3.1916
 • Henriksen, Henry L., Juneau, bekantskapsannons i Siirtolainen 3.6.1903.
 • Henrikson, F., Juneau, kontaktannons i Finska Amerikanaren 2.3.1916
 • Henttu, Herman, Haines, bekantskapsannons i Siirtolainen 3.6.1903.
 • Hermanson, H., laxfiskare i Hoonah. Bekantskapsannons i Finska Amerikanaren 24.4.1918.
 • Hermanson, Joh., Meehan, Fairbanks, kontaktannons i Finska Amerikanaren 19.12.1912
 • Hiiro, ?, Douglas 1904. Amerikan Suometar 3.8.1904.
 • Hill, A., Discovery Bulder Creek, Atlin B.C., bekantskapsannons i Finska Amerikanaren 1.2.1917.
 • Hill, Adolf, gifte sig med Möttönen, Helmi i Douglas. Siirtolainen 3.2.1906.
 • Hill, C., Discovery Bulder Creek, Atlin B.C., bekantskapsannons i Finska Amerikanaren 1.2.1917.
 • Hill, Sali, omtalas i Fredricksons brev från Dawson 1897. Siirtolainen 26.1.1898.
 • Hill, ?, pälsjägare i norra British Columbia i början av seklet. Från Kimo. Vbl 8.1.1995.
 • Hintz, Minda, från Fairbanks, gift med finländsk guldgrävare som var en av de första som kom på de rika guldfyndigheterna i Alaska. Hbl 25.4.1947.
 • Hjort, V.W., Granite Mine, Port Wells. Bekantskapsannons i Finska Amerikanaren 7.9.1916.
 • Hoffman, Hedrik Abrahamsen, senast avhörd för 14 år sedan i Alaska. Från Korsnäs. Efterlyst i Finska Amerikanaren 7.9.1916.
 • Hoffman, Matt, Vörå, efterlyst i Finska Amerikanaren 1908, 1905 i Alaska
 • Hoffren, E., skrev brev från Cape Nome (återgett i ÖP 1.9), Siirtolainen 3.8.1900.
 • Hoglund, John, brevskrivare från Bonanza Y.T. Finska Amerikanaren 25.2.1909.
 • Hokkanen, Alma, ingått äktenskap med Peterson, John i Douglas. Siirtolainen 12.3.1901.
 • Holm, Aug, Juneau, kontaktannons i Finska Amerikanaren 4.9.1913. Samma som följande?
 • Holm, August, från Voitby Korsholm, senast avhörd från Juneau, efterlyst av farbror Fred H. i Duluth. Finska Amerikanaren 27.5.1915.
 • Holm, Edvard, 1924 Juneau. Hbl 3.4.1964.
 • Holm, Evert, Juneau, kontaktannons i Finska Amerikanaren 4.9.1913.
 • Holm, Gust, Discovery, Atlin B.C. efterlyser kusinen Johanna Holm från Teugmo, Maksmo, senast avhörd i Salt Lake City. Finska Amerikanaren sommaren 1908.
 • Holm, Gust, Douglas, efterlyser kvinnliga brevvänner i Finska Amerikanaren 7.2.1907.
 • Holm, Wera, Douglas, efterlyser sin bror Peterson, Frans A. från Sottunga. Fyra år sedan i Brooklyn. Finska Amerikanaren 18.9.1913.
 • Holmlund, H., Juneau, kontaktannons i Finska Amerikanaren 4.9.1913.
 • Holmquist, Fred, Treadwell, efterlyser kusinen Granholm, John, senast i Sheltons skogscampar, Finska Ameri-kanaren 15.8.1912.
 • Homi, S., avreste i mars 1898 i finsk grupp från Telluride. Siirtolainen 30.3.1898.
 • Hongell, Alexander, i Alaska för 4 år sedan, efterlyst av bror Sanfred H. i Ely Minn i Finska Amerikanaren 25.3.1903.
 • Honka, A., Klondike 1897, Wasabladet 27.11.1897. Se Honga.
 • Howmola, Andti, hittat stenar med ryska inskriptioner. Klondike Nugget 25.2.1899.
 • Huumo, A., avreste i mars 1898 i finsk grupp från Telluride. Siirtolainen 30.3.1898. Se Hums.
 • Häyrynen, Jakob, Juneau, bekantskapsannons i Siirtolainen 3.6.1903.
 • Höglund, Gabe, från Taklaks, Korsnäs, senast avhörd från Chlery (Cleary?) Creek, Fairbanks, efterlyst i Finska Amerikanaren 22.2.1912 av brodern Hoglund, John, Bonanza, YT.
 • Isacson, Hulda, Douglas, efterlyser bekanta i Siirtolainen 1.1.1901.
 • Inkilä, Sakri, Haines, bekantskapsannons i Siirtolainen 3.6.1903.
 • Isakson, M., laxfiskare i Hoonah. Bekantskapsannons i Finska Amerikanaren 24.4.1918.
 • Isakson, Tuomas, Douglas, efterlyser vän i Siirtolainen 2.1.1899.
 • Jaakkola, John, skriver från Sunrise City, från Glennrocks, Wyoming. Siirto-lainen 12.10.1898.
 • Jackson, Elmer, född i Douglas 1899, son till följande. Tacoma Tribune 22.11.1986
 • Jackson, Jacob J., deltog i guldrushen till Alaska 1895. Avled i Tacoma 1952. (The Tacoma News 18.12.1952); hemma hette han Jakobson, Johan Jakob Bro, född på Heikfolk hemman i Jeppo 10.2.1872. (Levlin). Hustru Bärs, Lovisa Johansdotter, född i Jeppo 20.2.1868. (Ahlskog).
 • Jalkanen, R.J., Douglas, söker kvinnlig brevvän i Siirtolainen 13.3.1903.
 • Janson, J, Douglas, kontaktannons i Siirtolainen 16.1.1903.
 • Janson, Joonas, Juneau, bekantskapsannons i Siirtolainen 3.6.1903.
 • Jansson, Jan, från Replot, Juneau 1924, Hbl 3.4.1964.
 • Jarvi, Hanna, bott i Fairbanks i 33 år. Nya Pressen 21.2.1967
 • Jeppson, C.O. Skrev från Douglas i Finska Amerikanaren 9.9.1903
 • Joensuu, Hilma, kom som 20-åring till Alaska 1904. Nya Pressen 21.2.1967.
 • Johanson, A., Juneau, bekantskapsannons i Siirtolainen 3.6.1903.
 • Johanson, A., Cleary City, Fairbanks. Bekantskapsannons i Finska Ameri-kanaren 7.4.1910
 • Johanson, B.H., Juneau, bekantskaps-annons i Siirtolainen 3.6.1903.
 • Johanson, Fr., Klondike 1897, Wasabladet 27.11.1897
 • Johanson, G., Cleary City, Fairbanks. Bekantskapsannons i Finska Ameri-kanaren 7.4.1910.
 • Johnson, Aug., Juneau, kontaktannons i Finska Amerikanaren 4.9.1913.
 • Johnson, Chas., Cordova, brevskrivare i Finska Amerikanaren 24.2.1910 och Siirtolainen 3.4.1898.
 • Johnson, Dan, Dominion Creek, Dawson, kontaktannons i Siirtolainen 23.1.1903.
 • Johnson, Ed., Fairbanks, Meehan, kontaktannons i Finska Amerikanaren 12.11.1914.
 • Johnson, Frank, från S:t Marie, återvände från Klondike i november 1898. Siirtolainen 30.11.1898.
 • Johnson, F., Juneau, kontaktannons i Finska Amerikanaren 2.3.1916
 • Johnson, Fred, Lucyshot Alaska, julhälsning från Norrlin och Holm i Kvimo, Maxmo. Vasabladet 4.12.1935.
 • Johnson, Hendry, Cleary City, Fairbanks, bekantskapsannons i Finska Amerikanaren 2.1.1908.
 • Johnson, Henry, Chilcoot Cannery, Skagway, äktenskapsannons i Siirtolainen 23.4.1902.
 • Johnson, Isak, Ketchikan, julhälsning från Sjödahl i Malax. Vasabladet 2.12.1933.
 • Johnson, Ivar, laxfiskare i Hoonah. Bekantskapsannons i Finska Amerikanaren 24.4.1918
 • Johnson, John, Chitina, Alaska, efterlyser syster Lång, Anna Hendrika från Pörtom. Finska Amerikanaren 19.12.1912.
 • Johnson, John, från Yttermark, senast avhörd från Valdez. Efterlyst av brodern Bodgärd, George i Finska Amerikanaren 1.2.1917.
 • Johnson, John, Valdez, guldgrävare, kontaktannons i Finska Amerikanaren 1.1.1914.
 • Johnson, K., Discovery Bulder Creek, Atlin B.C., bekantskapsannons i Finska Amerikanaren 1.2.1917.
 • Johnson, Leonard, Ketchikan, julhälsning från Sved i Lomby. Vasabladet 4.12.1936.
 • Johnson, Olaf W., Ellamar, kontaktannons i Finska Amerikanaren 2.3.1916.
 • Josepson, J., Discovery Bulder Creek, Atlin B.C., bekantskapsannons i Finska Amerikanaren 1.2.1917.
 • Jouhola, Konsti, Dominion Creek, Dawson, kontaktannons i Siirtolainen 23.1.1903.
 • Junnikkala, John, från Kalajoki, avlidit i Dawson 28.6.1898. Siirtolainen 19.10.1898.
 • Junttila, Johan, brevskrivare i Amerikan Uutiset 21.4.1898.
 • Junttila, Kalle, Michigan, efterlyser sin bror Junttila, Johan från Lohtaja. Siirtolainen 12.7.1898.
 • Juonen, Tuomas, reste senaste vecka från Alaska hem till Finland via Ishpeming. Amerikan Uutiset 2.9.1897.
 • Juonen, Thomas, Douglas, efterlyste bekanta från Jalasjärvi och Lappajärvi i Siirtolainen 9.9.1900.
 • Jussila, J., Juneau, bekantskapsannons i Siirtolainen 3.6.1903.
 • Jussila, Kalle, Haines, bekantskapsannons i Siirtolainen 3.6.1903.
 • Juthman, Kalle, Anchorage, julhälsning till Näsby. Vasabladet 1.12.1938.
 • Juusola, Gustaf, ställt krav på gruvbolag i Douglas för förlorat öga. Siirtolainen 12.2.1901.
 • Juusola, Kusti, Douglas, efterlyser bror. Siirtolainen 21.9.1898.
 • Jäppinen, Oscar. Vid Koyukuk 1899. Siirtolainen 2.1.1900.
 • Järwenaita, W., Klondike 1897, Wasabladet 27.11.1897.
 • Katainen, Alexander, inblandad i knivdåd i november 1901. Daily Alaska 2.11.1901.
 • Kainulainen, Matti, gift sig med Tuominen, Edla i Douglas. Siirto-lainen 3.2.1906.
 • Kamula, Matti, Haines, bekantskapsannons i Siirtolainen 3.6.1903.
 • Kangas, Erkki, Haines, bekantskapsannons i Siirtolainen 3.6.1903.
 • Karlson, John, Haines, bekantskapsannons i Siirtolainen 3.6.1903.
 • Karwanen, John, Haines, bekantskapsannons i Siirtolainen 3.6.1903.
 • Kerttula, Jakob, Haines, bekantskapsannons i Siirtolainen 3.6.1903.
 • Keränen, D (?), Dawson, kontaktannons i Siirtolainen 23.1.1903.
 • Keskitalo, Kalle, Haines, bekantskapsannons i Siirtolainen 3.6.1903.
 • Kitti, Abr., omnämns av Haquist, Charles i brev från Sheep Camp. Amerikan Uutiset 5.5.1898.
 • Knock, Gust Gustafson, blivit dödad i Douglas. Hur? frågar syster Mary G. i Everett, WA. Finska Amerikanaren 24.7.1913.
 • Knuters, ?, pälsjägare i norra British Columbia i början av seklet. Från Kimo. Vbl 8.1.1995.
 • Kohlhaas, Ed., från Calumet beger sig till Klondike tillsammans med Ström, John. Amerikan Uutiset 24.2.1898.
 • Kollei, Sam, Klondike 1897, Wasa Tidning 14.9.1897, finländare?
 • Konn, Ivar, Adler och Erik, Juneau, julhälsning till Härtsböle, Vasabladet 1.12.1938.
 • Kopsakangas, Heikki, Haines, bekantskapsannons i Siirtolainen 3.6.1903.
 • Korkalo, Salamond, hittat stenar med ryska inskriptioner. Klondike Nugget 25.2.1899.
 • Koski, J., ledare för guldgrävarexpedition till Copper River. Siirtolainen 4.4.1898.
 • Koski, Ruusa, gift sig med West, Emil i Douglas. Siirtolainen 3.2.1906.
 • Koski, Wäinö, Haines, bekantskapsannons i Siirtolainen 3.6.1903.
 • Kotomäki, Waldemar, Douglas, efterlyser bekant från Jalasjärvi i Siirtolainen 11.4.1906.
 • Kronby, C., (pseudonym?), Bonanza, P.O. Box 75, YT, kontaktannons i Finska Amerikanaren 22.2.1906.
 • Kronqvist, Fred, råkat ut för olycka i Douglas. Siirtolainen 12.2.1901.
 • Kronqvist, W., Discovery Bulder Creek, Atlin B.C., bekantskapsannons i Finska Amerikanaren 1.2.1917.
 • Kronqvist, ?, butiksägare i Douglas 1904. Amerikan Suometar 3.8.1904
 • Kukas, Jakob, Juneau, bekantskapsannons i Siirtolainen 3.6.1903.
 • Kulju, August, Haines, bekantskapsannons i Siirtolainen 3.6.1903.
 • Kulju, Matti, Chilcoot Cannery, Skagway, äktenskapsannons i Siirtolainen 23.4.1902; Haines, bekantskapsannons i Siirtolainen 3.6.1903.
 • Kulju, William, Klondike vintern 1897. Wasa Tidning 15.8, 14.9.1897; reste hem tillsammans med dotter. Siirto-lainen 29.9.1898.
 • Kumola, Herman, Hadley, bekantskapsannons i Siirtolainen 7.9.1901.
 • Kuni, Oscar, Juneau, kontaktannons i Finska Amerikanaren 4.9.1913.
 • Kurtti, B.S., Juneau, bekantskapsannons i Siirtolainen 3.6.1903.
 • Kurtti, Dan, Juneau, bekantskapsannons i Siirtolainen 3.6.1903.
 • Kysell, Kalle. Vid Koyukuk 1899. Siirtolainen 2.1.1900.
 • Källström, A, 1 below, Tenderfoot Creek, Richardson. Bekantskapsannons i Finska Amerikanaren 4.7.1907.
 • Källström, L.A., skrev brev från Sulphur Creek. Finska Amerikanaren 15.2.1906.
 • Kärkläinen, J.E. Douglas, efterlyser vän från Peräseinäjoki i Siirtolainen 12.9.1902.
 • Köykkä, ?, Douglas 1904. Amerikan Suometar 3.8.1904
 • L., A., Bonanza YT. Bekantskapsannons i Finska Amerikanaren 17.11.1910.
 • L., C.H., Cleary, bekantskapsannons i Finska Amerikanaren 4.5.1909.
 • Laaksonen, Jack, inblandad i mord på filippinare. (Anchorage Times 25.6.1925.)
 • Laine, R.J., Douglas, söker kvinnlig brevvän i Siirtolainen 13.3.1903.
 • Lagerstedt, Edvin, från Lappo, lämnade i juni 1920 Chicago för att tillsammans med Vuori, Anna resa till Alaska där Vuoris make fanns. Efterlyst av Hilda Lagerstedt i Finska Amerikanaren 11.5.1922.
 • Lahdenperä, Gust, Chilcoot Cannery, Skagway, äktenskapsannons i Siirto-lainen 23.4.1902.
 • Lahikainen, Herman, Douglas, annons i Siirtolainen 11.6.1902.
 • Lahti, Leander, Dawson City, efterlyser vän från Evijärvi i Siirtolainen 24.5.1902.
 • Lahtinen, Adolf, Klondike 1897, Wasabladet 27.11.1897.
 • Laiti, D., Dawson, kontaktannons i Siirtolainen 23.1.1903.
 • Lantto, Isaac, utauktionerade sin andel av frisörsalong i Calumet för att bege sig till Klondike. Amerikan Uutiset 2.9.1917.
 • Lappala, Kustaa, Haines, bekantskapsannons i Siirtolainen 3.6.1903.
 • Lappi, J., Dawson, kontaktannons i Siirtolainen 23.1.1903.
 • Lappi, Johan, till Alaska från Hancock, Wasabladet 28.10.1897.
 • Larson, Chas., Astoria, kontaktperson för guldgrävarexpedition till Copper River. Siirtolainen 4.4.1898.
 • Late, John, Douglas, efterlyser vän i Siirtolainen 4.6.1902.
 • Latwala, Nikolai, Douglas, efterlyser vän från Lapua i Siirtolainen 22.8.1902.
 • Lax, Raf. (?), letat guld i Alaska eller Kanada. Änka testamenterade 1977 del av egendomen till Folkhälsan. HS 24.2.1995.
 • Lehto, Erik, råkat ut för olycka vid Ready Billion, Douglas. Siirtolainen 6.3.1903.
 • Leppäluoto, Arvid, från Pyhäjoki, Uleåborgs län. Omkommit i gruva i Alaska. Finska Amerikanaren 5.3.1908.
 • Leppänen, ?, återvände från Copper River i augusti 1898. Kompanjon till Heini, Victor. Siirtolainen 31.8.1898.
 • Lindholm, C.A., Haines, brevskrivare i Finska Amerikanaren 29.11.1906.
 • Lindström, Anton V., dog i gruvolycka 10.8.1912, 34 år, 8 mån., 5 dagar gammal, född på Föglö, Åland. Kom till Alaska för 14 år sedan. Gifte sig i Douglas 1902. Bodde 4 år i Douglas flyttade sedan till Rossland B.C., för ett år sedan tillbaka till Douglas. Begravdes av pastor Warmanen. Finska Amerikanaren 12.9.1912.
 • Lindström, Karl Erik, emigrantpräst, besökte Alaska 1904–05. Kotimaa 15.7.1956. Siirtolainen 8.4.1906.
 • Lindström, Sophia, gift med Anton L., Barn: Esther, Vivi, Helen och Carl. Finska Amerikanaren 12.9.1912.
 • Liswick, John, Chilcoot Cannery, Skagway, äktenskapsannons i Siirtolainen 23.4.1902, Haines, bekantskapsannons i Siirtolainen 3.6.1903. Se Liswig.
 • Loukonen, ?, Douglas 1904. Amerikan Suometar 3.8.1904.
 • Lukkarila, Andrew, Juneau, bekantskapsannons i Siirtolainen 3.6.1903.
 • Lundqvist, Arvid, Treadwell, efterlyste far Jakob från Ytterjeppo. Finska Amerikanaren 8.4.1912
 • Lundqvist, Arvid, från Munsala, Douglas 1910. Klipp i Jakobstadsnedjens släkt- och bygdeforskares arkiv.
 • Luoto, Herman, Haines, bekantskapsannons i Siirtolainen 3.6.1903.
 • Luukinen, Adolf, Haines, bekantskapsannons i Siirtolainen 3.6.1903.
 • Leppälä – se Paulson, Paul.
 • Majhannu, Niilo, planerade expedition från Michigan 1897. Wasa Tidning 2.8.1897.
 • Makela, E., Dawson, kontaktannons i Siirtolainen 23.1.1903.
 • Malm, Abraham, född i Yttermalax 4.2.1865, dog i Fortymile YT efter lång tids lidande 7.2.1913. Maka Anna, född Thorsberg. Finska Amerikanaren 8.1.1914.
 • Malmberg, S., i Klondike 1897. Wasabladet 27.11.1897. Se Manberg.
 • Malmi, ?, initiativtagare till gruvbolag i New York. Siirtolainen 2.3.1898.
 • Mattson, J., 1 below, Tenderfoot Creek, Richardson. Bekantskapsannons i Finska Amerikanaren 4.7.1907.
 • Mattson, Matts Leander, född 3.2.1876 i Terjärv, dog 7.12.1918 i Seattle. Kommit från Alaska där han vistats i fem år. Finska Amerikanaren 26.12.1918.
 • Mattsson, Emil, Dawson YT, julhälsning av familj i Petalax. Vasabladet 4.12.1936.
 • Mattson, Fred, född 27.7.1892 i Bodbacka, Överträsk, dog 13.8. i Ellamarminan, från Bakersfield, CA. Finska Amerikanaren 27.9.1916.
 • Mattson, Matti, Chilcoot Cannery, Skagway, äktenskapsannons i Siirto-lainen 23.4.1902.
 • Mattsson, Otto, emigrerade 1903, laxfiskare i Valdez, Fairbanks 1911. Klipp i Jakobstadsnedjens släkt- och bygdeforskares arkiv.
 • Mattson, R., Dawson, kontaktannons i Siirtolainen 23.1.1903.
 • McCrary, Mary, f. 20.3.1892 i Helsingfors, Douglas 1910, Copper Center, Chitina och Cordova (Hbl 11.1.1986).
 • Moisanen, Briita, gift sig med Haho, John i Douglas. Siirtolainen 3.2.1906.
 • Mäki, Fiina, Douglas, efterlyste släkting vid namn Latwala i Siirtolainen 22.5.1900.
 • Mäenpää, ?, Douglas 1904. Amerikan Suometar 3.8.1904
 • Möhönen, Otto, Vid Koyukuk 1899. Siirtolainen 2.1.1900.
 • Möttönen, Helmi, gift sig med Hill, Adolf i Douglas. Siirtolainen 3.2.1906.
 • Nelson, Helge, Ellamar, kontaktannons i Finska Amerikanaren 2.3.1916
 • Newala, J., avreste i mars 1898 i finsk grupp från Telluride. Siirtolainen 30.3.1898.
 • Newman, Fred, Juneau, julhälsning till Skatila, Vasabladet 1.12.1938.
 • Niemi, J., Dawson, kontaktannons i Siirtolainen 23.1.1903.
 • Nordling, Hanna, gift Laurence i Fairbanks 1911, från Nykarleby, flyttade till Seattle 1917. Avled 14.7.1951. Norden 26.7.1951.
 • Norrback, Ivar, Dawson, julhälsning från Petalax och Vasa. Vasabladet 4.12.1936.
 • Nygård, Josef, eller Carlson, Josef, från Finby, Närpes. Senast i Seattle och Alaska, efterlyst av syster i Iron River, Wisc. Finska Amerikanaren 18.2.1903.
 • Nylund, A., Cleary City, Fairbanks. Bekantskapsannons i Finska Amerikanaren 7.4.1910.
 • Nylund, J., Discovery Bulder Creek, Atlin B.C., bekantskapsannons i Finska Amerikanaren 1.2.1917.
 • Nylund, Otto A., från Socklot, Douglas 1902, Dawson, Fairbanks. Hbl 14.11.1967.
 • Nyman, Alf, Juneau, kontaktannons i Finska Amerikanaren 4.9.1913.
 • Nyman, Emil, Ketchikan, julhälsning till Bergö, Vasabladet 1.12.1938
 • Nyman, Evert, pianostämmare, brevskrivare från Juneau, Finska Amerikanaren 2.1.1913.
 • Nynäs, Anders, efterlyses tillsammans med bror Karl Johan. Från Kåtnäs i Närpes. Modern har dött. Anders senast hörts av från Alaska. Finska Amerikanaren 1913 och 1914.
 • Näs, Otto, laxfiske i Cook Inlet 1898. Österbottniska Posten 29.10.1898.
 • Näs, Wilhelm, f. 1873, laxfiskare i Alaska i början av seklet. Hbl 7.8.1964.
 • Oja, Frank, Chilcoot Cannery, Skagway, äktenskapsannons i Siirtolainen 23.4.1902.
 • Olofson, Petter, Klondike 1897, Wasa Tidning 14.9.1897, finländare? Svensk enligt Beijbom.
 • Olson, B (?), Douglas, kontaktannons i Siirtolainen 16.1.1903.
 • Olson, Henry, Klondike 1897. Wasa Tidning 14.9.1897, finländare?
 • Orava, Alf, Dominion Creek, Dawson, kontaktannons i Siirtolainen 23.1.1903.
 • Orava, Seth, Dominion Creek, Dawson, kontaktannons i Siirtolainen 23.1.1903.
 • Orn, Erik, Dominion Creek, Dawson, kontaktannons i Siirtolainen 23.1.1903.
 • Orn, Mika Jackson, (Örn) hemma från Vassor, Kvevlax, efterlyst av bror Isaac Jackson, Gladstone, Mich., Finska Amerikanaren 30.5.1912. Samma som Naturalization cases?
 • Orne, M., Dawson, kontaktannons i Siirtolainen 23.1.1903.
 • Paulson, Paul, även Leppälä, från Haapajärvi, drunknat vid ”Clara Nevadas” skeppsbrott i Alaska 15.2.1898, 33 år 1 måand gammal. Siirtolainen 21.6.1898.
 • Pagen, Taku, Juneau, bekantskapsannons i Siirtolainen 3.6.1903.
 • Palmbom, ?, Douglas 1904. Amerikan Suometar 3.8.1904
 • Paro, Aug, Juneau, kontaktannons i Finska Amerikanaren 4.9.1913.
 • Paro, Evert, Juneau, kontaktannons i Finska Amerikanaren 4.9.1913.
 • Pearson, P., Cleary City, Fairbanks. Bekantskapsannons i Finska Amerikanaren 7.4.1910.
 • Pesonen, Heikki, hittat stenar med ryska inskriptioner. Klondike Nugget 25.2.1899.
 • Peterson, John, ingått äktenskap i Douglas med Hokkanen, Alma. Siirtolainen 12.3.1901.
 • Peterson, Henry, Klondike 1897, Wasa Tidning 14.9.1897, finländare?
 • Peterson, Juo B., i Juneau utannonserar instruktioner gällande Alaskas guldfält. Finländare? Amerikan Uutiset 10.1.1898.
 • Petonen, F., Dawson, kontaktannons i Siirtolainen 23.1.1903.
 • Petterson, Isak, hittat stenar med ryska inskriptioner. Klondike Nugget 25.2.1899.
 • Phy, Heikki, Haines, bekantskapsannons i Siirtolainen 3.6.1903.
 • Pått, K.J., från Pensala, mördad på väg till Klondike. Wasabladet 26.6.1898
 • Qweflander, Johan Anderson, från Kvevlax, med expedition från Chicago till Klondike 1897. Wasabladet 25.11.1897.
 • Raivola, John, Dominion Creek, Dawson, kontaktannons i Siirtolainen 23.1.1903.
 • Rank, John, från Nykarleby, senast avhörd från Dawson Y.T. Efterlyst i Finska Amerikanaren 20.9.1917.
 • Rauma, John, Haines, bekantskapsannons i Siirtolainen 3.6.1903.
 • Reisu, John, i Minneapolis har drabbats av Klondikefeber. Amerikan Uutiset 3.3.1898.
 • Richards, Mary A., 23 år gammal född i Torneå, dödsnotis i Fairbanks Daily Times 10.11.1906.
 • Riippa, Jacob, Juneau, bekantskapsannons i Siirtolainen 3.6.1903.
 • Rinell, Theodor, Haines, bekantskapsannons i Siirtolainen 3.6.1903.
 • Rorbacka, John, Douglas, efterlyser syster Rorbacka, Annie från Kortesjärvi. Siirtolainen 30.3.1898.
 • Rosendal, Jikka, Haines, bekantskapsannons i Siirtolainen 3.6.1903.
 • Ruoho, Saima, på Pioneers Home i Sitka 1970. Hbl 1970.
 • Rudnäs, Viktor, Cleary City, Fairbanks, bekantskapsannons i Finska Amerikanaren 2.1.1908.
 • Ruotsala, ?, Douglas 1904. Amerikan Suometar 3.8.1904.
 • Ruuska, Matti, Douglas, från Karsula, efterlyser farbror från Kivijärvi. Siirtolainen 16.8.1898.
 • Ryytilä, Andrew, Juneau, bekantskapsannons i Siirtolainen 3.6.1903.
 • Rönnqvist, Joel, Jeppo, efterlyst i Finska Amerikanaren 1909.
 • Saari, Jaska, från Negaunee, på väg till Klondike. Amerikan Uutiset 24.2.1898.
 • Saari, John, på Pioneers Home i Sitka 1970. Hbl 1970.
 • Saari, Kalle, Hadley, bekantskapsannons i Siirtolainen 7.9.1901.
 • Salminen, C (?), Dawson, kontaktannons i Siirtolainen 23.1.1903.
 • Salwasaho, Henrik, Haines, bekantskapsannons i Siirtolainen 3.6.1903.
 • Sand, Chas, Ben-My-Creve Mine, Atlin B.C. Bekantskapsannons i Finska Amerikanaren 18.9.1912.
 • Sandberg, Anders, från Vexala, i Juneau, gifte sig 1900 med Sandås, Lovisa. Klipp i Jakobstadsnedjens släkt- och bygdeforskares arkiv.
 • Sandstrom, L., Discovery Bulder Creek, Atlin B.C. Bekantskapsannons i Finska Amerikanaren 1.2.1917.
 • Sandstrom, S., Discovery Bulder Creek, Atlin B.C., Bekantskapsannons i Finska Amerikanaren 1.2.1917.
 • Sandström, Charley, Keno Hill YT, julhälsning från mor och syskon i Petelax. Vasabladet 4.12.1936.
 • Sandström, Lee, Meeke Creek, Atlin, efterlyser bror från Sandby (sic) Pedersöre. Finska Amerikanaren 25.7.1909.
 • Sandin, Kristian, från Vexala, laxfiskare i Alaska 1917—18. Hbl 10.2.1964.
 • Savela, John, farfar från Uleåborg, mormor från Vasa. Nya Pressen 21.2.1967.
 • Selander, John, Chilcoot Cannery, Skagway, äktenskapsannons i Siirtolainen 23.4.1902.
 • Shalström, William, Granite Mine, Port Wells. Bekantskapsannons i Finska Amerikanaren 7.9.1916.
 • Siffris, Oskar, från Kimo, Juneau c:a 1916. Odaterat klipp i Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskares arkiv. Samma som Old Timer i Vasabladet.
 • Siffris, ?, pälsjägare i norra British Columbia i början av seklet. Från Kimo. Vbl 8.1.1995. Samma som ovan?
 • Silander, John, Haines, bekantskapsannons i Siirtolainen 3.6.1903.
 • Simi, Matti, Haines, bekantskapsannons i Siirtolainen 3.6.1903.
 • Smith, J. Anselm, från Mariehamn, senast hördes av från Fairbanks 1910, adress: The California. Efterlyst av barnen Elsa och John i Mariehamn. Finska Amerikanaren 16.4.1912.
 • Soderlund, Alfred, Juneau, julhälsning till Övermark, Vasabladet 1.12.1938
 • Soderlund, J. E., Livingstone Creek, 1908. Brevskrivare i Finska Amerikanaren 3.9.1908.
 • Soini, John, Hadley, bekantskapsannons i Siirtolainen 7.9.1901.
 • Stark, Fred, Chilcoot Cannery, Skagway, äktenskapsannons i Siirtolainen 23.4.1902.
 • Steele, John, Cleary City, Fairbanks, bekantskapsannons i Finska Amerikanaren 2.1.1908.
 • Sten, F., Douglas, kontaktannons i Finska Amerikanaren 24.7.1913
 • Sten, O., Douglas, kontaktannons i Finska Amerikanaren 24.7.1913.
 • Stenbacka, Antti, omtalas i Fredricksons brev från Dawson 1897. Siirtolainen 26.1.1898.
 • Stenbäck, Leonard, Klondike 1897, Wasabladet 27.11.1897.
 • Stenius, Kustaa, Haines, bekantskapsannons i Siirtolainen 3.6.1903.
 • Stenroth, John Alfred, Ruby Creek, Atlin B.C., efterlyst av brodern Carl Rafael Dahl från Hangö. Finska Amerikanaren 6.12.1917.
 • Stewens, E., Douglas, från Österbotten, 22 år, kontaktsvar i Finska Amerikanaren 6.12.1906.
 • Storm, Alfred, från Malax, senast i Nome, efterlyst av bror August. Finska Amerikanaren 13.7.1911.
 • Ström, John, från Calumet beger sig till Klondike tillsammans med Kohlhaas, Ed. Amerikan Uutiset 24.2.1898. Samma som Dawson City Directory och US-census?
 • Strömsten, John och Aina, Dawson, julhälsning från Petalax 4.12.1936.
 • Stub, J, Fairbanks, bekantskapsannons i Finska Amerikanaren 1916.
 • Stura, Fred, Haines, bekantskapsannons i Siirtolainen 3.6.1903.
 • Sundlin, J., Sulphur Creek, Dawson YT, efterlyser Hansen, Thure från Terjärv. Finska Amerikanaren 1914.
 • Sundlin, John, Mc Creek B.C., från Jakobstad, bekantskapsannons i Finska Amerikanaren 30.9.1909.
 • Sutela, Johan, Juneau, bekantskapsannons i Siirtolainen 3.6.1903.
 • Suutala, Jaakko, skrev brev från Dawson. Amerikan Uutiset 11.8.1898. Samma som Suuntala/Suntala?
 • Svanback, John, Meehan, Fairbanks, kontaktannons i Finska Amerikanaren 19.12.1912
 • Svedvall, Wilhelm, från Storsved, Munsala, bl.a. Nome, odaterat klipp i Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskares arkiv.
 • Söderbacka, Hanna, besökte Douglas 1904. Amerikan Suometar 3.8.1904
 • Syrjä, Kusta, Douglas, efterlyser vänner från Kauhava och Nurmo i Siirtolainen 2.1.1899.
 • Söderlund, Erik, Valdez, kontaktannons i Finska Amerikanaren 1.1.1914.
 • Söderlund, Erik, Ellamar, kontaktannons i Finska Amerikanaren 2.3.1916
 • T., A., Bonanza YT. Bekantskapsannons i Finska Amerikanaren 17.11.1910.
 • Takala, John, omkommit i Dominiongruvan i Fairbanks. Sörjs av hustru och ett barn. Finska Amerikanaren 5.3.1908.
 • Timonen, K, Klondike 1897, Wasabladet 27.11.1897.
 • Thill, Wilhelm, från Hirvlax, Dawson 1905, en syster i Dawson, en i Fairbanks. Odaterat klipp i Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskares arkiv.
 • Torwinen, John, Juneau, efterlyser bekanta från Ylivieska och Ylitornio. Siirtolainen 6.4.1898.
 • Tuominen, Edla, gift sig med Kainulainen, Matti i Douglas. Siirtolainen 3.2.1906.
 • Wahlberg, Johan Hj., använt sig av namnet Warmanen. Präst. Flyttade sedan till Seattle. Kotimaa 15.7.1956.
 • Vahlström, Viktor, senast avhörd från Alaska, efterlyst av syster i Dickursby i Finska Amerikanaren 17.3.1921.
 • Waisanen, Carl, hittat stenar med ryska inskriptioner. Klondike Nugget 25.2.1899.
 • Wallgren, Leonard, Hadley, bekantskapsannons i Siirtolainen 7.9.1901.
 • Valtanen, W.J., Douglas, söker kvinnlig brevvän i Siirtolainen 13.3.1903.
 • Valtonen, Emma, 93 år 1970, på Pioneers Home i Sitka. Hbl 1970.
 • Werronen, A., avreste i mars 1898 i finsk grupp från Telluride. Siirtolainen 30.3.1898.
 • West, Emil, gift sig med Koski, Ruusa i Douglas. Siirtolainen 3.2.1906.
 • West, Wiliam, knivhuggen av Katainen, Alexander 1901. Daily Alaska 2.11.1901
 • Wester, Erick, efterlyst Finska Amerikanaren 28.2.1907, i Alaska 1906
 • Westerberg, Isak, från Västerhankmo, senast avhörd från Valdez för fyra år sedan, efterlyst av bror John W., i Minnesota. (Finska Amerikanaren 22.7.1915).
 • Westerlund Joel, tillsammans med Viktor W., brevskrivare från Dawson. Österbottniska Posten 7.3.1902.
 • Viklund, W., Cleary City, Fairbanks. Bekantskapsannons i Finska Amerikanaren 7.4.1910.
 • Wiklund, Wn, Meehan, Fairbanks, kontaktannons i Finska Amerikanaren 19.12.1912. Samma som ovan?
 • Wick, Axel, Cheory, efterlyste information om bror Wilhelm. Finska Amerikanaren 20.7.1911.
 • Wik, Axel, Cleary City, Fairbanks, bekantskapsannons i Finska Amerikanaren januari 1908.
 • Wilson, Jaakob, från Kalajoki efterlyses. Har vistats i Juneau. Siirtolainen 21.1.1898. Samma som Yukon 1901-census?
 • Wilson, Jakob, kontaktannons i Siirtolainen 23.1.1903.
 • Wilson, John, Mc Creek B.C., från Jakobstad, bekantskapsannons i Finska Amerikanaren 30.9.1909.
 • Wähäsalo, Sofia, gift sig med Harniska, Tomi i Douglas. Siirtolainen 3.2.1906.
 • Wäätti, Matti, Chilcoot Cannery, Skagway, äktenskapsannons i Siirtolainen 23.4.1902.
 • Yrjänä, Terttu, från Karlö utanför Uleåborg, på Pioneers Home i Sitka 1970. Hbl 1970.
 • Z-, A. brevskrivare från Fairbanks i Finska Amerikanaren 1.8.1907.
 • Ånäs, G., laxfiskare i Hoonah. Bekantskapsannons i Finska Amerikanaren 24.4.1918
 • Österlund, John, Geta, Åland, laxfiskare, olycka 1908
 • Östman, John, f. 29.1.1889 i Väster Solf, avled 10.5.1907 i Elk, Mendocino. Medlem av Midnattsolen Nr 10, Douglas. Finska Amerikanaren 25.7.1907.
 • ?, Janne, Yes Bay, brevskrivare i Finska Amerikanaren 5.9.1918.
 • ?, Jukke, brevskrivare i Amerikan Uutiset 19.5 och 23.6.1898.
 • ?, Sonia, Nome 1911, brevskrivare i Finska Amerikanaren 17.8.1911


Fairbanks Daily News.

Uppgifter ur tidningsnotiser samt ur ”Index of Births, Deaths, Marriages and Divorces in Fairbanks, Alaska Newspapers 1903–30” och ”Name Authority Fil for Fairbanks, Alaska Newspapers 1908– February 1914”; Elmer E. Rasmuson Library, University of Alaska, Fairbanks.

 • Ahonen, Ina, giftermålsnotis 7.1.1916
 • Bjiermark, Aug., bröllopsgäst hos Lahti-Hakkinen. Finländare? (7 juli 1919).
 • Bloomquist, Andy, dödsnotis 3.6, 4.6. och 6.6.1930.
 • Caskey, J. Harmon, har tagit över Union hall (6.10.1908). Född i Wooster OH, 17.2.1862.
 • Haarala, Ida, 19.7.1912
 • Hagar, Jack, bröllopsgäst hos Lahti-Hakkinen. (7 juli 1919).
 • Hakkinen, Hilda M., gifte sig med Lahti, Jack den 4 juli 1919. Trots att hon anlänt med en båt utifrån nyligen är hon ingen nykomling. Har bott här många år. Jack är också en oldtimer. De har känt varandra i många år. Mr. and Mrs Junes, Hans tog hand om bröllopet. (7 juli 1919).
 • Hanson, Hans C., bröllopsgäst hos Lahti-Hakkinen. (7 juli 1919).
 • Heinonen, H., ett av offren för snöskredet i Juneau, kan snart lämna sjukhuset (24.3.1920)
 • Hurja, Edward Emil, giftemålsnotis 23.6.1919 och 8.7.1919.
 • Huttula, Joe, 01.06.1920 giftemålsnotis
 • Huttula, Joe, Mrs., dödsnotis, 27.6.1925.
 • Hutulla, Joe, bröllopsgäst hos Lahti-Hakkinen. (7 juli 1919).
 • Huttula, Otto, giftemålsnotis 7.6.1913 och 7.1.1929, dödsnotis 12.8.1929 och 8.12.1930.
 • Jaames, Matt, bröllopsgäst hos Lahti-Hakkinen. (7 juli 1919).
 • Jaki, Henry, bröllopsgäst hos Lahti-Hakkinen. (7 juli 1919).
 • Jaanus, Reina, bröllopsgäst hos Lahti-Hakkinen. (7 juli 1919).
 • Junes, Hans Hjalmar, skilsmässa 16.5.1913.
 • Juntilla, Gus, och Sevonius, Sivia gifte sig i stillhet hos Wainio 15.9.1908. Juntilla från Dome Creek, var i tiden involverad i det kända Dome Creek-processen. Miss Sevonius kom till USA nyligen och har bott några år i New York. 16 och 17.9.1908
 • Juntilla, John och Kangas, Hilda 20.9.1908, ingått äktenskap
 • Jylhamaa, Frank, arresterad (28.8.1913)
 • Khakinen, Emil, bröllopsgäst hos Lahti-Hakkinen. (7 juli 1919).
 • Kaakinen, E.E., lottar ut Cosmopolitian hotel (22.7.1908).
 • Kaakinen, Lilly Elisabeth (nice till Emil K.) ingått äktenskap med Junes, Hans Hjalmar. Sorvari, Elina, brudtärna ; Thompson, Mikael, bestman. Pen-tinen, Asari Mr o. Mrs, Wainio, Jacob och Wainio, George närvarande. (16.5.1913).
 • Kangas, Amelia, gifte sig 1912, dog 1921
 • Kangas, Herman, dödsnotis 19.6.1921.
 • Kangas, Hilda, giftemålsnotis 20.9.1908
 • Kaperi, Helmi, giftemålsnotis 1.10. 04.10.1908.
 • Kokrines, Marie, gifter sig med Frank C. Whalley. Hennes far Henry Gregory Kokrines, som grundat en handelstation vid Yukon, modern är syster till Mrs Gordon Bettles i Fairbanks. Andrew K., bror till bruden. (20.6.1908)
 • Koskkeym, (Koskey) Peter, ett av offren för snöskredet i Juneau har avlidit i lunginflammation. Moose skall håll en välgörenhetsdans för änkan. (24.3.1920)
 • Kottilainen, William, dödsnotis 28.1.1928.
 • Lahti, Hilda, giftemålsnotis 26.12.1922
 • Lahti, Jack, giftemålsnotis 7.7.1919, 25.6.1924
 • Lahti, Mary, giftemålsnotis 25.6.1924
 • Lappi, John, bröllopsgäst hos Lahti-Hakkinen. (7 juli 1919).
 • Lappi, John, Lempinen, A., Laanti, M., Rantala, L., real mortage to R.C.Wood. One above, first teir, left limit bench claim, opposite discovery: 1,2 and 3 in the first tier, left limit – all on Gilmore Creek, for 3.000 dollar. 15.5.1913. For one year. (16.5.1913).
 • Lappi, Mina, giftemålsnotis 7.3.1919
 • Lappi, Selma, giftemålsnotis 14.4.1930.
 • Loukumaa, Oscar, oavhämtat brev 6.4.1910
 • Lunden, Sara, bröllopsgäst hos Lahti-Hakkinen. (7 juli 1919).
 • Maki, Andrew, arresterad misstänkt för att ha rånat Niemi, Alfred. (6.11.1913)
 • Muatkajarvi, Herman, dödsnotis 24.11.1928
 • Muotkajarvis, Herman, arvsnotis 2.1.1929 och 2.7.1930.
 • Nelson, Charles, utsattes för rånförsök av Walton, Sharkey. (24.1.1910).
 • Niemi, Alexander, giftemålsnotis 28.9.1928
 • Niemi, Alfred, inför rätta i Fairbanks (5.11.1913) efter bråk hos Liepman, Wm
 • Niemi, John, arresterad i december 1908, galen, dansk? (13.12.1908)
 • Niska, Henry, bröllopsgäst hos Lahti-Hakkinen. (7 juli 1919).
 • Ollikainen, John, bröllopsgäst hos Lahti-Hakkinen. (7 juli 1919).
 • Orava, Seth och Kapara, Helmi 30.9.1908, ingått äktenskap.
 • Orn, Erik, dog i hjärtattack 14 september 1927 vid Fairbanks Eplorations Co i Ridgetop. Född i Finland 26.11.1868. Bott i distriktet i många år, minat och prospekterat i många camps i inlandet. Känner inte till om det finns släktingar. (14.9.1927). Jack Lahti utsedd att sköta bouppteckningen. (27.9.1927) Se Yukon census.
 • Osaackson, Isaak, bröllopsgäst hos Lahti-Hakkinen. (7 juli 1919).
 • Peterson, Peter (samma som i US-census?) omkom i olycka vid Dome Creek 6.11.1908.
 • Piieraainen, Henry, bröllopsgäst hos Lahti-Hakkinen. (7 juli 1919).
 • Piieranen, Meija, bröllopsgäst hos Lahti-Hakkinen. (7 juli 1919).
 • Piirainen, Ilme, bröllopsgäst hos Lahti-Hakkinen. (7 juli 1919).
 • Pitka, Marie, (oboriginal descent) ingick 14.7.1918 äktenskap med Anderson, John E., i Flat City (3.10.1918)
 • Ranta, Lizzie, 23.8.1913, giftemålsnotis.
 • Ruikki, John, bröllopsgäst hos Lahti-Hakkinen. (7 juli 1919).
 • Saino, Elmer, dödsnotis 8.11.1921
 • Sappanen, Aina, 30.5.1912 (saknas)
 • Sauvain, Thomas, begått självmord vid Hot Springs (15.3.1916).
 • Sidback, Andrew, dödsnotis 28.5.1920
 • Sjoberg, Carl, hittad död i stuga på Front Street. (8.4.1924 och 9.4.1924).
 • Sumi, Mayme, gifte sig (7.2.1921), biten av hund (9.6.1910)
 • Sumi, Marmi, bröllopsgäst hos Lahti-Hakkinen. (7 juli 1919).
 • Sumi, Sven, dödsnotis 5.4.1929
 • Sumi, S., bröllopsgäst hos Lahti-Hakkinen. (7 juli 1919).
 • Sumi, S.L., dödsnotis 9.1.1917.
 • Sumi, Violet, bröllopsgäst hos Lahti-Hakkinen. (7 juli 1919).
 • Taipale, Matt, bröllopsgäst hos Lahti-Hakkinen. (7 juli 1919).
 • Tupperainen, Albin, dödsnotis 6.4.1929
 • Wahto, Kusto, lämnade Fairbanks juni 1908 ombord på ”Tanana”. Även Bloomquist, Matt; Maki, John; Lapisaar, Paul; Thompson, Charles (25.6.1908).
 • Wahto, William, giftemålsnotis 11.10.1908
 • Westerberg, G., bröllopsgäst hos Lahti-Hakkinen. (7 juli 1919).
 • Wicklund, William, föll i schakt i Poorman Creek, med hundsläde till Ruby och flyg till Fairbanks. Kunde inte räddas. Född för 41 år sedan i Norge, vistats 21 år i Alaska, till Ruby 1913.
 • Young, Frank, bröllopsgäst hos Lahti-Hakkinen. (7 juli 1919).


Alaska Sportsman / Alaska Magazine

 • Cass, Martha Lindquist, 85, bott i Fairbanks sedan hon anlände 1912. Dog 5.2.1981 i Pioneers Home. Dotter Mary Johnson bor i Fairbanks och en son Mort Cass i Central.
 • Enatti, Emma K., 88, bott 53 år i Anchorage, dog 15.7.1970,
 • Huttula, Margaret R., 74, bott länge i Nome, dog 24.4.1986.
 • Kasola, Ray, cirka 40, omkom i båtolycka 12 oktober 1969. Sörjande aunt Martha Cass
 • Kokrine, Gregory, 89, född i Kokrines, dog 11.1.1978 i Fairbanks. Veteran från första världskriget, talade endast ryska innan han började vid Holy Cross Mission School.
 • Makinen, Karl Gustaf, en av de överlevande som varit med om att bygga Panama kanalen och länge bosatt i Alaska, dog 28.8.1975 i Juneau. Född i Finland 31.8.1888.
 • Mattson, Henry, dog 13.5.1976 i Florida, 89 år. Anlände 1910 i Latouche i Prins Willliams Sound. Flyttade sedan till Cordova.
 • Newman, Fred, 81, förman vid Alaska-Juneau Mine, senare fiskare. Dog 27.11.1975 i Juneau, född i Finland 6 oktober 1893. Änka Mary.
 • Niemi, Henry, 88, bott 60 år i Alaska dog 1967.
 • Niemi, John A., dog 28.6.1980 i Anchorage. 73 år. Tillbringat största delen av sitt liv i Douglas. Kom till Alaska 70 år tidigare.
 • Osbo, Marie, dog 21.3.1974, kom till Alaska 63 år tidigare. Hon och maken (norrman) ägde Osbo Electric Supply Company i Seward i 46 års tid.
 • Pitka, Andrew, född i Aniak, 94 år, dog i 23.1.1977.
 • Sumi, Wilhelmina, 85 år, tillbringat mera än 60 år i Klondike och Fairbanks, dog 30.8.1964 i Bellingham. Född i Finland. Hon och hennes make möttes i Juneau och gifte sig i Dawson City vid sekelskiftet. Grävde guld i Grand Forks och flyttade till Fairbanks 1906. Efter makens (Sven) bortgång 1915 arbetade hon 35 år i fängelset i Fairbanks. (December 1964).
 • Troseth, Alma, kom till Alaska 1902, bott fyra år i Dawson, sedan i Fairbanks. Bott i Fox och Chatanika. Gifte sig 1911.
 • Uotila, Ina, 97, bott i Alaska sedan 1914, dog 25.5.1980 i Fairbanks, gift med Gus U., paret bodde i Salte Creek nära Flat och Ophir före de flyttade till Fairbanks.
 • Waltonen, Emma, 88, en av pionjärerna vid Pelican, dog 13 september 1970.

Tidningsuppgifter Douglas.

Uppgifter hämtade ur sammanställningen "Vital Records of Alaska & Yukon as Reported in the Weekly Douglas Island Newspaper 1898–1922”, Family History Library, Salt Lake City.

Aalto, August, fått flicka 30.11.1910.

 • Aho, Annie och Haquist, Charles gift sig, 3.9.1920
 • Brunel, Sofie och Lindstrom, Anton förlovat sig, 27.8.1902.
 • Brunell, Albert, Seattle, avlidit nyligen 10.3.1915
 • Brunell, Hilda Mary och Runnquist, John gift sig, 20.12.1905
 • Dalquist, Emma, Nome, avlidit 17.3.1915
 • Cochrane, David, Iditarod, avlidit 20.3.1912
 • Erkkila, John, 9.3.1910
 • Gustafson, Anna Sophia, avlidit 14.8.1912, begravning 21.8.1912.
 • Haho, John och Moisanen, Brutu gift sig, 10.1.1906
 • Haqvist, Anna (Mr Charles) avlidit, 21.8.1901, 20 år sedan död 20.8.1921
 • Haquist, Charles och Ruuska, Minnie gift sig, 28.1.1903
 • Haquist, Charles och Aho, Annie, gift sig, 3.9.1920
 • Harjulin, Victor, fått flicka senaste vecka, 10.3.1915
 • Harniska, Olga Elisabeth, dop, 20.3.1907
 • Harniska, Tomas och Wahasalo, Sopie gift sig, 10.1.1906
 • Heakla, Mike och Orva, Ida gift sig, 9.3.1904.
 • Heino, Hilma, gift sig 29.12.1916
 • Holmqvist, Carl, fått flicka 30.10.1912
 • Hokkanen, Alma gifter sig med Peterson, John, 20.2.1901
 • Jaevenpaa, Amanda och Kronqvist, Fred gift sig, 13.1.1904
 • Kaartinen, Katie, förlovat sig 13.3.1901, gift sig, 20.3.1901, gift sig för 20 år sedan 18.3.1921
 • Kainulainen, Matt och Tuominen, Edla gift sig, 20.12.1905
 • Kittila, Lizzie och Wuotila, Eli gift sig, 28.1.1903.
 • Kiviniemi, M., fått flicka, 29.5.1912
 • Koskela, Abel 27.1.1904, fått flicka, 2.8.1905
 • Koski, Anton, fått pojke, 3.11.1915
 • Koski, Gus avlidit, 22.11.1905
 • Koskie, Jacob, 7.10.1903
 • Kronqvist, Axel, 16.1.1907
 • Kronqvist, Amanda, avlidit 26.8.1914, ingått 2.9.1914
 • Kronqvist, Fred och Jaevenpaa, Amanda gift sig, 13.1.1904
 • Kronqvist, Fred 3.1.1906
 • Kronqvist, Hilda Sophia och Hagerup, Tryggwe gift sig, 1.3.1910
 • Kuusisto, Samuel, Iliamna, avlidit 24.5.1911
 • Lahikainen, Herman, fått flicka 15.6.1910, avlidit 13.1.1915
 • Lahikainen, Hilda och Maki, William gift sig, 7.8.1907
 • Lahtela, Olli och Perala, Lizzie gift sig, 21.8.1901
 • Laitala, John, avlidit 5.10.1917
 • Laitala, Eino, Canada, 27.2.1920
 • Lakkanen, Herman, fått flicka, 2.6.1915
 • Lakso, Charles, avlidit, 26.2.1902
 • Lappalainen, David och Luoma, Lizzie gifte sig, 19.7.1908
 • Latvata, Nikolai, avlidit, 6.1.1904
 • Lindstrom, Anton och Brunel, Sofie förlovat sig, 27.8.1902
 • Lindstrom, Anton V., avlidit 14.8.1912
 • Maki, William och Lahikainen, Hilda gift sig, 7.8.1907
 • Makie, Sam, fått flicka senaste vecka, 10.3.1915
 • Mattaja, R., baby, avlidit, 24.7.1907
 • Mattson, Fred, Ellamar, 27.4.1904
 • Moisanen, Brutu och Haho, John gift sig, 10.1.1906
 • Movald, Charles och Gravrock, Sena gift sig, 16.6.1909
 • Movald, A.E. och Miss Anderson gift sig 22.6.1919
 • Movall, A.E., fått pojke, 14.5.1916
 • Moval, Charles, fått pojke, 19.1.1910
 • Myllyniemi, Aliina och Sarvela, Hendric L. gift sig, 29.8.1906
 • Nala, John, avlidit, 23.9.1915
 • Niemi, August, Wrangell avlidit
 • Niemi, Fredrika och Sipola, Andrew gift sig, 2.5.1906
 • Niemi, Walter Mrs, avlidit 20.10.1915
 • Niemela, Aukusti H. och Wahasalo, Lusi G. gift sig, 26.11.1902.
 • Oja, Arvo Artur, 20.2.1907
 • Ojala, Eva och Ojanen, Wictor gift sig, 25.4.1906
 • Ojanen, Wictor och Ojala, Eva gift sig, 25.4.1906
 • Orva, Ida och Heakla, Mike gift sig, 9.3.1904.
 • Palmbom, Rika, avlidit 14.1.1914
 • Palmborg, Sigred Helena, 16.11.1907
 • Paravara, Henry, avlidit 17.8.1917
 • Peterson, John och Hokkanen Alma gifter sig, 20.2.1901, gift sig för 20 år sedan 18.2.1921
 • Perala, Lizzie och Lahtela, Olli gift sig, 21.8.1901
 • Peravaara, Henry William, 9 år, avlidit, 28.5.1902.
 • Pitka, Leut, ”Belle of the Yukon”, gift sig med Milligan, Fred 3.3.1915
 • Polvi, Otto avlidit, 3.6.1903.
 • Rahnasto, Ludvig, Cordova, avlidit, 3.2.1909
 • Ranta, Kuski, avlidit, 16.7.1913
 • Risku, Heikka, avlidit, 28.5.1902
 • Runda, Fred, avlidit, 23.9.1914
 • Runnquist, John och Brunell, Hilda Mary gift sig, 20.12.1905
 • Ruotsalainen, John Alfred och Timonen, Josefina gift sig, 2.5.1906
 • Ruuska, Minnie och Haquist, Charles gift sig, 28.1.1903.
 • Sainio, Elman, begravning 8.10.1921
 • Samuelson, John, avlidit senaste vecka, 22.1.1913
 • Sarvela, Hendric L. och Myllyniemi, Aliina gift sig, 29.8.1906
 • Sarvela, Yrku Edvard dop, 17.5,1905
 • Savikko, Herman och Tiilto, Elise Marie gift sig, 27.3.1907
 • Sipola, Andrew och Niemi, Fredrika gift sig, 2.5.1906
 • Sirvinainen, Herman a.k.a. 3.6.1921
 • Taunen, William, Katalla, avlidit, 24.1.1919
 • Timonen, Josefina och Ruotsalainen, John Alfred gift sig, 2.5.1906
 • Tuominen, Edla och Kainulainen, Matt gift sig, 20.12.1905
 • Tuominen, Toivo Willio, dop, 18.10.1905
 • Wahasalo, Lusi G. och Niemela, Aukusti H. gift sig, 26.11.1902.
 • Wahasalo, Sopie och Harniska, Tomas gift sig, 10.1.1906
 • Wahdo, Kusto och Kronqvist, Anna, gift sig 1.3.1910
 • Wahto, Gus, fått pojke, 20.3.1912
 • Warmanen John A., 24.2.1909
 • Weirula, Karl, avlidit, 26.11.1902
 • Vesoja, Vaino Theodore, 12.11.1920
 • West, William, avlidit 28.1.1921
 • Wiitala, Tom, avlidit 5.10.1917
 • Wiitanen, Matthew, fått flicka, 30.9.1901
 • Wiitanen, Oscar, fått pojke, 4.10.1920
 • Wirta, Axel, avlidit senaste vecka, 17.12.1913
 • Wiitanen, Modie, förlovat sig, 2.2.1917
 • Wirtanen, Oscar, fått flicka, 15.7.1905
 • Wuotila, Eedit Kaarina, dop, 18.10.1905
 • Wuotila, Eli och Kittila, Lizzie gift sig, 28.1.1903.
 • Wuotila Eli, fått son 30.12.1903, fått flicka, 21.6.1905
 • Ylitalo, Albin Johan, baby, avlidit, 27.2.1901.


Böcker

 • Aalto, Oskar, Tenakee. (Ilmonen III, 1926).
 • Alatalo, Kalle, Tenakee. (Ilmonen III, 1926).
 • Andersson, Janne från Vårdö, Åland. Med ”Läkmi” till Alaska 1897. Omkom på ACC-skepp. (Sjöhistorisk Årsbok för Åland 1991–92).
 • Berg, Anders, Kenai 1888—1939. (Emigrantbreven berättar).
 • Berg, Anders, f. 16.10.1869, jägare och sedan skogsvakt i Alaska. Samma som ovan. Brorson till Erik Eriksson B. (Släkter i Kantlax).
 • Berg, Anders, son till Erik Eriksson, f. 5.12.1875. Samma som Andrew B. i US-census 1900 o 1910? (Släkter i Kantlax)
 • Berg, Andrew, bodde i Kenai 1882–1939. (Once Upon The Kenai).
 • Berg, Eric, första som byggde laxfälla i Kenai River. Farbror till Andrew. (Once Upon The Kenai).
 • Berg, Erik Eriksson, eller Räf, f. 5.9.1844, jägare i Alaska, dog där 4.2.1929. (Släkter i Kantlax).
 • Berg, Erik Johan, son till föregående. Samma som John B. i US-census 1910? (Släkter i Kantlax).
 • Berg, Emil, delägare i handelsbod, bror till Andrew. (Once Upon The Kenai).
 • Berg, Hilma J., postmästare i Kenai 1938. (Once Upon The Kenai).
 • Berg, Isak, son till Erik Eriksson. Samma som i US-census 1900?
 • Berg, Jakob Emil, f. 19.10.1879, jägare i Alaska, ogift. Brorson till Erik Eriksson B. (Släkter i Kantlax).
 • Björklund, ?, från Vörå; Keno, Dawson 1929 (Emigrantöden)
 • Corley, William, Bear Creek 24.9.1896. (Yukon Places & Names)
 • Eklund, Henrik, (Fågel), f. 1878 i Hirvlax, varit pälsjägare och guldgrävare i Alaska. (Erik och Maria Fågel och deras efterkommande).
 • Ekman, ?, Åbo, Dawson 1898. (Raevuori).
 • Eriksson, John, rik inmutning vid Anvilbergen 1900. (af Forselles).
 • Fant, Alfred, från Petalax, arbetsledare vid guldfälten i Yukon, återvände 1930-talet. (Petalax historia).
 • Grönroos, ?, Österbotten, Dominion Creek 20 (Raevuori) Se Granros i Yukon-census och Gandrose NWMP
 • Grönroos, ?, Raumo/Nystad?, Dominion Creek 19. (Raevuori)
 • Haikka, Toivo, Tenakee. (Ilmonen III, 1926).
 • Hakala, Kustaa, gruvarbetare i Kennecott. (Ilmonen III, 1926).
 • Hill, Charles, född i Tuusula 1881, tidigare Sjöblom, Kaarlo, till USA 1902, framgångsrik guldgrävare. (Kulta-kuume)
 • Hill, H., Anchorage. (Ilmonen III, 1926).
 • Holm, Leander, från Maxmo, f. 1896, pälsdjursfarmning. (Maxmo sockens historia).
 • Holm, Victor, byggde stuga i Kenai cirka 1890. (Once Upon The Kenai).
 • Huhtala, Matti, Tenakee. (Ilmonen III, 1926).
 • Hukkanen, Fabian, Tenakee. (Ilmonen III, 1926).
 • Hämäläinen, Eino, Cordova. (Ilmonen III, 1926).
 • Häyrynen, Jacob, Tenakee. (Ilmonen III, 1926).
 • Iljana, John, kompanjon med Samson, Sam, Cyrus Noble, Nome, 1905 (Wallström)
 • Johanson, Alfred Johan, från Bonäs i Nykarleby, hade emigrerat till Alaska efter att ha studerat vid Nykarleby seminarium. Inmutning i Dawson till sammans med två bröder. 18 below Sulphur. Omkom ombord på Titanic 1912. (Svenska Österbottens historia III)
 • Johanson, August, bror till ovanstående, (även Jakobson, Anders August), f. 20.8.1882. Emigrerade 1902. Arbetade en tid i Treadwell senare som guldvaskare i Klondike. Återvände 1909. (Österbottens historia III)
 • Johanson, Hannes, bror till ovanstående. Johannes Edward. Född 23.1.1879, emigrerade 1889, gruvarbetare i Alaska och från 1903 guldvaskare i Klondike. Återvände 1910. (Österbottens historia III)
 • Johanson, Hanna (Johanna) Katarina, f. 13.4.1884, syster till ovanstående, i Amerika 1904–10. (Österbottens historia III)
 • Johnson, Enok, från Sievi, Tenakee. (Ilmonen III, 1926).
 • Johnson, Frank, Bear Creek 24.9.1896. (Yukon Places & Names)
 • Johnsson, Anton Fabian, 21 Below Upper Dominio Creek, 1901. (Raevuori)
 • Johnsson, Karl Fredrik, (Joutsen), bror till föregående. (Raevuori).
 • Jukkola, Alppo, Chilkoot 1897, Dawson, bror till följande. (Raevuori)
 • Jukkola, Antti, Chilkoot 1897, Dawson, bror till föregående. (Raevuori)
 • Junttila, Johan, Tenakee. (Ilmonen III, 1926).
 • Kaiho, K., Latouche. (Ilmonen III).
 • Kainulainen, Matti, gruvarbetare i Kennecott. (Ilmonen III, 1926).
 • Kangas, Albert, guldgrävare i Ruby, lever än. (Ruby-Poorman Mining District/Jarvi).
 • Kangas, Johan, Eriegruvan (Latouche?). (Ilmonen III, 1926).
 • Karlsson, Erik, från Monå, Keno, Dawson 1929 (Emigrantöden)
 • Karlsson, ?, från Kungsö i Jomala, kapten på ”Läkmi”, till Alaska 1897. (Sjöhistorisk Årsskrift för Åland 1991–92)
 • Kerkelä, Henrik Herman “Henry”, f. 1869 i Kemijärvi, i Klondike enligt Laine, hemma 1897 (Lapin kullan historia).
 • Kippola, Matti, gruvarbetare i Kennecott. (Ilmonen III, 1926).
 • Kivekäs, Albin Alarik, (tidigare Stenius), guldvaskare i Klondike, möjligen också fadern Heikki. (Lapin Kullan Historia).
 • Kokko, Otto, gruvarbetare i Kennecott. (Ilmonen III, 1926).
 • Koskela, Mikko, Juneau. (Ilmonen III, 1926).
 • Koski, Jack, mördad i Ruby 1938. (RubyPoorman Mining District).
 • Koski, Victor, Ketchikan. (Ilmonen III, 1926).
 • Kronqvist, Karl Wilhelm Mattsson, f. 5.4.1894, till USA 1922, bl.a. urmakare i Alaska. (Släkten Kronqvist)
 • Kuorikoski, Otto, hittade guld i Alaska c:a 1887. Senare jägare i Kamtjatka. (Pojankävijän päiväkirjast)
 • Lahikainen, William, Juneau. (Ilmonen III, 1926)
 • Laine, Aurora, Mrs, Cordova. (Ilmonen III, 1926).
 • Lappi, Jussi, Österbotten, arbetade för Johnson Brothers, från Sydösterbotten. (Raevuori)
 • Lassila, Sakari, Tenakee. (Ilmonen III, 1926).
 • Lindeman, Otto, Ketchikan. (Ilmonen III, 1926).
 • Lojlax, Karl Johan Johansson, f. 4.3.1871, emigrerade till Afrika 1895, vistades sedan i Alaska. Hemkom 1918, dog 1936. (Släkten Pelat)
 • Lund, ?, från Maxmo, Cordova, Seward 1906. (Emigrantöden).
 • Lundberg, Algot, till Dawson 1908 (Vackre Alen).
 • Lågväg, Jakob Eliel, (Bastion), i USA 1902–06, återvände, dog i olyckshändelse i Dawson 1913. (Soldattorp, soldater....)
 • Manberg, Salmo, Bear Creek 24.9 .1896. (Yukon Places & Names)
 • Matson, Herrman, Douglas. (Ilmonen III, 1926)
 • Mattsson, Anders Gustav, f. 17.10.1889 i Purmo, emigrerade till Amerika, senare till Alaska. (Fem grenar på Knuts träd).
 • Mattsson, Sixtus, kapten, från Vårdö, Åland. Ägde hus i Nome vilket förstördes i höststormen 1900 (?). (Sjöhistorisk Årsskrift för Åland 1991–92). Samma som US-census 1900, Douglas?
 • Myllymaa, Edward, Cordova. (Ilmonen III, 1926).
 • Mäki, Antti, Cordova. (Ilmonen III, 1926).
 • Ness, Emil, sålde stuga i Kenai 1920. Se Näs. (Once Upon The Kenai).
 • Neuman, Emil, till Alaska 1913 tillsammans med Otto Näs. (Emigrantbreven berättar)
 • Niemi, Isak, Tenakee. (Ilmonen III, 1926).
 • Niemi, Johan, gruvarbetare i Kennecott. (Ilmonen III, 1926).
 • Nieminen, Kosti, Cordova. (Ilmonen III, 1926).
 • Nordstrom, Anna-Lovisa, f. 1880 i Munsala, till USA 1897, till Olympia och vidare till Alaska. Jobbade vid tvättinrättning för 25 dollar i månaden. Gift med Johanson, Alfred. Kokade åt 20 man. Återvände 1907. (Österbottens historia III)
 • Norrlin, Eero, f. 1897, från Maxmo, pälsdjursfarmning. (Maxmo sockens historia).
 • Nyby, Karl Carlson, från Nyby, Munsala, Dawson City 1899. (Emigrantbreven berättar).
 • Nylund, Anders Emil, f. 4.12.1886 i Jeppo, d. i Everett, Wash 25.3.1975. Gift i Fairbanks med Ida, född i Utajärvi 25.9.1897. (Levälä-släkten II).
 • Näs, August, (Emigrantbreven berättar)
 • Näs, Emil, (Emigrantbreven berättar).
 • Näs, Otto, till Alaska 1913. (Emigrantbreven berättar).
 • Pary, Olof (Pajari), f. 8.7.1852 i Teuva. Till USA 1871. Arbetade i gruvor i Michigan. Affärsman i N.Y. Mills 1880–90-talet. Ville satsa på gruvdrift, besökte i det ändamålet Alaska. (Ilmonen 1923)
 • Peterson, Andy (Anders), född utanför Vasa, kom till USA 1907, jobbade för Lindeberg, Lindblom och Brynteson i Nome 1912, sju egna inmutningar, levde 1986. (Wallström). Från Replot, f. 9.8.1890. (Pioneers) Ursprungligt namn: John Peterson Aftholm/Aspholm. (sonen Walter)
 • Pildén, Vilhelm Albertinasson, f. 1848, dräng på Norrgård i Skaftung. Deporterad till Sibirien 1884. Återvände under namnet Nyberg via Alaska och Kanada. (Sideby sockens historia)
 • Pälsi, Sakari, forskningsresande, besökte Nome 1917 och på 1920-talet. (Suomalaiset Aasiankävijät, Pohjan-kävijän Päiväkirjasta)
 • Pöyhönen, Edward, Cordova. (Ilmonen III, 1926).
 • Riedell, Fred, pälshandlare för Hutchinson, Kohl & Co 1869—73 (Mercier).
 • Riedell, ?, Mrs, gift med ovanstående. Först vita kvinnan i distriktet S:t Michael.
 • Rosten, Emauel Wilhelm, född i Raumo 1849. Till San Francisco 1870-talet, laxfiskare i Alaska många somrar. Dog 1906. (Ilmonen I, 1919)
 • Ruikka, Louis, från Rovaniemi, Tenakee. (Ilmonen III, 1926).
 • Rullo, Karl, Cordova. (Ilmonen III, 1926).
 • Sandell, Fred, hade laxfälla på Kalgin Island 1921. (Once Upon The Kenai).
 • Separe, George, son till följande, handlade vid Kolmakof i slutet av 1800-talet.
 • Separe, Reinhold, även Sipary, Separy, pälshandlare 1869 för Hutchinson... Levde ännu 1885 vid Kolmakof stationen vid Kuskokwim. Flyttade till San Francisco 1891. (Mercier, Oswalt).
 • Simons, Andy, världsberömd jaktguide. (Once Upon The Kenai). Gifte sig 1918 med Eva Revell. (Seward, Alaska, del 1).
 • Smith, Isak, från Åbo, Tenakee. (Ilmonen III, 1926).
 • Soini, Mikko, gruvarbetare i Kennecott. (Ilmonen III, 1926).
 • “Storstu-Ant”, Carlson, A?, från Suni, Monäs. Cordova 1906, Seward 1907. (Emigrantöden)
 • Sund, ?, från Monäs; Keno, Dawson 1929. (Emigrantöden).
 • Sundell, Johannes Vilhelm, f. 28.3.1883, till USA 1904, arbetade en tid som guldvaskare i Alaska. (Lagman Christian Sundius i Munsala).
 • Sundman, Gustaf Walfrid, född i Grundsunda 10.1.1859, med ”Läkmi” till Alaska 1897, till Nome 1900–01. (Sjöhistorisk årsskrift för Åland 1991–92)
 • Suomela, Albert, Anchorage. (Ilmonen III, 1926).
 • Suti, Henry, Tenakee. (Ilmonen III, 1926).
 • Svedvall, Jakob Wilhelm, född på Storsved 29.7.1883. Björnjägare och fiskare i Alaska. (Släkter i Kantlax).
 • Thill, Wilhelm (Till), emigrerade 1905, hade en syster i Dawson och en i Fairbanks. (Munsala sockens historia).
 • Thorsberg, Marie (Strömberg?), syster till Malm, Anna. Till Eagle efter 1913. (Historic Eagle and Its People).
 • Vester, Carl Atle, född 1888 i Närpes, folkskollärarson, avbröt studier och reste till Amerika. Försörjde sig bl.a. som laxfiskare i Klondike. Dog 1959. (Maxmo sockens historia).
 • Wasberg, Oskar, från Staverby, gift med Siffris, Manda. I Juneau, återvände till Finland 1918. (Engström)
 • Wik, John, 53 år 1934, gift med Eva Panfiloff, barn. (Once Upon The Kenai).
 • Wiklund, Ture, f. 30.6.1907 i Munsala, emigrerade till Kanada 1929, bosatt i Mayo YT. Gift med Martha. (Släkten Svartnäs).
 • Willliamson, Billy, byggde stuga i Kenai cirka 1890. (Once Upon The Kenai).
 • Westerlund, Joel, f. 17.7.1875 på Biggas I Kovjoki, till Amerika 1895, omkom i Alaska 1930 (1929?) genom eldsvåda. Bror: Westerlund, Viktor, f. 22.9.1877. (Lassila i Kovjoki).
 • Yrjana, Albert, tidig bosättare i Ruby. (The History of Ruby, Alaska och Ruby-Poorman Mining District). Till Alaska 1930-talet. Lever än. (Jarvi).

Juneau-Douglas Finns of Southeast Alaska

Pioneers Series Vol. 22, NO. 1, December 1995.

 • Erickson, Hannah, med sönerna Gus och Walter till Juneau.
 • Gray, Kalle, bodde i Little Finland, Douglas.
 • Hannila, Fred, bror till följande. Till Juneau i slutet av seklet. Han och hustrun Maria gick bort i influensaepidemi 1910.
 • Hannila, Marie, f. i Kalajoki 22.6.1869, emigrerade cirka 1886, till Juneau 1896. Gift med Hedrickson, Henry.
 • Harju, George och Ellen, bodde i Little Finland, Douglas 1930-talet.
 • Hendrickson, Arnot
 • Hendrickson, Helen Marie
 • Hendrickson, Henry, ursprungligt namn Henrik Henriksson Kutala, född 8.11.1862 i Piehinge, Lappland, emi-grerade cirka 1879. Till Juneau 1895 tillsammans med halvbröderna Koskey. Ägde Rocklin House.
 • Hendrickson, Hilda
 • Hendrickson, Waino Edward
 • Kiviniemi, Hilda, syster till följande
 • Kiviniemi, Karl, f. i Haapajärvi 5.2.1876, till Juneau 1906. Även Niemi, Kaarlo. Dog 1932. Gift med Kaanta, Ida från Reisjärvi.
 • Kiviniemi, Rika, syster till föregående
 • Koskey, Abel, arbetade i gruva. Koski, Abel.
 • Koskey, Jack, dog i gruvolycka 1903. Även kallad Koski, Jack. Hustru Marion och två barn.
 • Koskey, Matt, en kortare tid i Juneau.
 • Koskey, Mike, i Juneau.
 • Laitala, ?, ägde inackorderingshus i Douglas.
 • Lepistö, Hanna, född i Kannus 24.4.1876, gift med Manberg, Salamon.
 • Manberg, Edward, son till Salamon, född i Bear Creek.
 • Manberg, Lilian, dotter till Salamon, född på Douglas 1901.
 • Manberg, Hilma, dotter till Salamon, född vid Bear Creek.
 • Manberg, Salamon, f. 5.2.1871 i Jalasjärvi, emigrerade 1889, till Alaska i februari 1896.
 • Marklund, John, bodde i Seattle, fiskare i Alaska, byggde canneri vid Taku Harbor 1930-talet. Tidigare bosatt i Douglas.
 • Reinikka, Henrik, född i Puokinvaara 1883, emigrerade 1906.
 • Reinikka, Ida Johanna, född Pietilainen i Hakasalmi 1886
 • Ruotsala, Bert
 • Ruotsala, George
 • Ruotsala, Jim
 • Ruotsala, ?, till Ketchikan
 • Savikko, ?, familj på Douglas 1930-talet.
 • Seppanen, Waino, omtalad i jaktnotis 1947.
 • Siprilla, ?, ägde inackorderingshus i Douglas
 • Venola, Emil och Helen, bodde i Little Finland, Douglas.

Gold and Galena.

Uppgifter plockade ur boken ”Gold and Galena, a History of the Mayo District”, sammanställd av Linda ET MacDonald & Lynette R. Bleiler och utgiven av Mayo Historical Society 1990.

 • Carlson, Karl Alvan, brorson till följande. Levde då Matt gick bort.
 • Carlson, Mattson “Matt”. Född i Finland 1867, blev en berömd figur i Kanadas Nordland. Modellen för “The Big Swede” i Rex Beach´s roman “The Spoilers”. Hade jobbat i gruvor i Arizona och Kalifornien. Till Dawson 1899, vidare till Nome. Till Mayo 1922, stannade resten av livet, jobbade i Mayo silvergruvor, utomordentlig arbetare. Enligt uppgift hade han och en partner vunnit ett världsmästerskap i stenborrning. Dog på sjukhuset i Mayo 11.4.1937, 70 år gammal. Källa: The Mayo Miner 16.4.1937, Archie Gillespie.
 • Foss, Fred, i Mayos Polk´s 1923–24 directory. Samma som i Yukon-census?
 • Grand, Oscar, från Finland, wood contractor i Mayo silver distrikt. Hade ett tag ett ”woodcamp” i Glacier Hill och på 30-talet ett nära Mayo.
 • Holmstrom, John “Windy John”, född på Åland 20.10.1909, till Kanada 1927. Fortsätter att arbeta på sin 20 claims.
 • Ketala, Gus, arbetade som clerk vid Binet´s hotel
 • Makela, Elmer, mined vid Duncan Creek cirka 1913–14. Gjorde första fyndet där.
 • Ruvane, M., i Polk´s directory 1923–24.
 • Strom, Evert, född i Finland, uppvuxen i Sverige, till Dawson från BC och på 1930-talet till Mayo. Levde ensam. Dog 1972.

Regristreringskort.

Första världskriget från Ancestry.com

 • Ahlskog, Albert, född 25 maj 1888 i Voitby i Korsholm, Juneu, ogift, har femårig flicka.
 • Anderson, Isaac född i Nykarleby 3.7.1888, driver gruvoperation, 15 below Saistanko Creek, ogift.
 • Anderson, Matts Wilhelm, född i Nykarleby 3.8.1893, gruvarbetare anställde av Isaac Anderson & Co, 15 below Saistanko Creek, ogift.
 • Belander, Fabian, född i Vasa 4.3.1890. bosatt i Juneu, guldgrävare, ogit.
 • Bonäs, John, född i Nykarleby 11.1.1895, gruvarbetare i Jueneu, ogift.
 • Conn, John S., född i Närpes 20.9.1888, självständig miner i Eagle, ogift.
 • Forsell, Johan Sanfred, född i Nedervetil 14.7.1888, bosatt vid Ester Creek, miner anstäld hos McDniel Russel & Co, ogift.
 • Groos, Ivar, född 20.4.1889 i Kaskö, arbetslös gruvarbetare i Juneau, ogift, skall försörja mor och far.
 • Haggblom, Alexander, född i Wies [Wias?], Vasa 20.12.1888, bartender i Brooks, ogift.
 • Holm, August Einar, född i Korsholm, 29.3.1894, miner anställd av St. Patrick Mining Co, Ester Creek, ogift.
 • Holmberg, Frans Gottfred, född i Helsingfors 11.2.1888, miner vid Gilmore Creek, Fairbanks, ogift.
 • Ingman, Gunnar, född i Ekenäs 9.2.1888, timmerman i Juneau, har hustru och baby.
 • Johnson, Hugo, född 5.8.1894 i Vasa, fiskare i Yes Bay, Ketchikan, ogift.
 • Johnson, Mathias, född i Monäs 2.1.1888, miner anställd av Goldstream i Fairbanks, ogift.
 • Kuni, Frans Oscar, född i Vasa 24.8.1893, gruvarbetare i Juneu. ogift.
 • Lidman, William, född i Warsava [Vasa?] 15.3.1888, guldgrävare, Dome Creek, Fairbanks, ogift.
 • Marins, John, född 5.9.1893 i Vasa, fiskare bostt iYes Bay, Ketchikan, ogift.
 • Nylund, Andrew Emil, född i Jeppo 4.12.1886, guldgrävare vid Ester Creek, ogift.
 • Palm, Albert, född i Hästbacka 2.11.1886, har fru och barn, smed i Juneau.
 • Rausk, John Wilhelm, född 2.2.1887 på Högbacka i Nykarleby, placer miner vid Livengood Creek, ogift.
 • Rosenblad, Otto Anslem, född 19.7.1890 på Kumlinge, Åland, fiskare i Ketchican, ogift.
 • Smith, John Otto, född 8.4.1890 i Vasa, guldgrävare vid Gold Hill, Ester Creek, försörjer mor och hustru.
 • Stolpe, Ivar, född i Vasa 24.8.1896, fiskar för egen räkning, Juneu.
 • Svanback, Victor, född i Nykarleby 14.12.1895, miner anställd av Isaac Anderson & Co, 15 below Saistanko Creek, ogift.
 • Svedlin, Anders Alfred, född 1886 i Nykarleby, minare anställd av Isaac Anderson & Co, 15 below Saistanko Creek, ogift.
 • Swenn, Victor, född 28.4.1890, i Malax, placer miner vid Livengood Creek, ogift.
 • Wahlstrom, Eric Wilhelm, född 27.7.1895 i Helsingfors, arbetslös sjöman i Ketchican, ogift.
 • Westerlund, Gustave Einar, född 29.12.1891 på Åland, fiskare i sydöstra Alaska, ogift.
 • Willson, John, född i maj 1888 i Munslon [Munsala?], arbetslös gruvarbetare i Juneu, ogift.

Övriga källor

 • Aalto, Selma (gift Plumb). Född på Douglas 1904 av finska föräldrar. Dog i oktober 1994. (The Seattle Times).
 • Aaltonen, A, kom med Etholén, flyttade till Juneau 1882, framstående efterkommande, namn Altonen. (Kopo-nen).
 • Abrahamson, J., Tacoma, 29, med ”Wellamette” från Seattle augusti 1898. (Goldrush museum)
 • Ahonen, Ida Wilhelmina, från Helsingfors, i Fairbanks, gifte sig med Bushwell c:a 1916. (Nelma Bushwell)
 • Ahonen, Martha, i Fairbanks. Släkt med ovanstående. (Esther Hager).
 • Ainaly, Hild., tillsammans med familjen Manberg på foto 1904. Dawson City Museum.
 • Anderson, Einar August, född 15.11.1896 i Munsala, arbetar för Carlisle Packing i Cordova. (Första världskrigets värvningslängder, Idaho)
 • Andersson, Joel, från Bäckby i Esse. I sekelskiftet i Alaska. Bland annat vid Coal Creek. Blev sjuk. Hämtades av yngre bror Andersson, Edward. (Backman)
 • Anderson, Mary Ida, f. i Helsinki 1876, kom till Anchorage 1916 för att gifta sig med nybyggare, gifte sig i stället med Ulysses Grant Crocker, varuhusägare. (Anchorage Museum).
 • Andersson, Pehr August Uno, från Seffers, Märby på Hammarland, Åland, 1902–07 i Aalska, skötte transportarbeten med hästspann. (L. Asker).
 • Antell, Anna, Kachemak Bay-projektet 1907
 • Antell, Edvard, Kachemak Bay-projektet 1907
 • Antonen, ?, gifte sig med indianska, grundare av Pioneers of Alaska. (Koponen).
 • Arola, Saima (Josefina), f. Pukkinen, Vörå, Anchorage. (Rönnqvist).
 • Arola, Elma, Barrinton, Al., dotter till föregående
 • Back, Oscar Henrik Lennart, 1901 till Alaska med kusinen Mattson, Isac. (Olson). Från Lavast, Jeppo. Född 11.3.1884, dog 21.7.1933. (Ikola).
 • Berg, John August (Hägglund), från Rangsby. Vistades i Alaska från sekelskiftet till 1933 då han återvände hem. Nämnde orterna Fairbanks, Nome och Anchorage. (Ekström).
 • Bergman, Thyra Amalia, född i Kimo 3.10.1889, dog 27.1.1932, till USA 1907, i Cordova gift med Hunger, Bernhard. Dotter: Thyra Ingrid Charlotte. (Holm)
 • Björklund, Edgar Ferdinande Gustafson, född 1876 i Kumlinge. Ägde guldgruva i Cleary Creek nära Fairbanks tillsammans med Öberg, Axel och Hermanson, Werner Pettersson. (G. Silander/Lund).
 • Blomqvist, Anders Johansson (Ollil), f. 19.08.1868 i Bergby, Vörå, dog ogift i Fairbanks 10.4.1930. (Dalkarl). Närmaste granne Kronqvist.
 • Blomqvist, Wille, från Munsala, till Fairbanks i början av seklet. (Vidner)
 • Blomquist, ?, från Molpe, Livingstone cirka 1903–07. (Edwin Carlsson)
 • Bonns, Johannes, från Malax, till Dawson 1904, till Fairbanks 1906, till Nome 1909. (Bonns dagbok, SLS).
 • Dahl, Konrad, (Hendriksdal), från Sideby.
 • Carell, August Arvid. Född i Pusula 1881, senare i Sundom. 1901–09 i Nome. Gick under namnet Karlsson, August Arvid. (Karell).
 • Carlson, ?, från Åbo, i Alaska 1910–20-talet?. Hustru: Höglund, Anna från Jakobstad. (Rex)
 • Carlson, John, dömd för överfall i Grand Forks 1901, född i Finland nära Vasa, 34 år. (RCMP)
 • Carlson, J.A., vistats 1898–1905 vid Kachemak Bay. Från Åland. (Carlsons brev).
 • Djupsund, Irene, från Öja. Till Juneau 1890-talet. (Graner). Se Powers, Irene i Sitka Pioneers Home och Sund, Irene i Juneau 1910-census.
 • Elfors, Ned, Russian Finn, inblandad i skottdrama nära Selkirk 18.6.1908. Offer: Bergman, David. (National Archives, Ottawa).
 • E:son, E., 1908, Cleary Creek, Tanana
 • Edelmann, Edvin, Borgå, till Alaska 1885. (Edelmanns brev).
 • Edelmann, Gunnar, Borgå, laxfiskare. (Edelmanns brev).
 • Ehrs, Daniel Albin, Vörå, Yellowknife
 • Ekholm, Karl, 36 år, från Borgå, i augusti 1901 till Alaska, tidigare i USA 1882–1900. (Ellis Island).
 • Enatti, Emma, (Wirkkuna) f. i Kaustinen 1882, död 1970, gift med följande (Anchorage Museum)
 • Enatti, William, f. i Oulu 1886, d. 1984, till Douglas 1911, till Anchorage 1917.
 • Engblom, Viktor Konstantin (troligen Blom i Amerika), född 18.3.1886 i Kumlinge, dog 29.2.1988 i Seattle. (G. Silander).
 • Enqvist, Axel, i åländsk grupp till Tanana i början av seklet. Återvände aldrig. (B. Öberg)
 • Enqvist, Oswald, dog i Alaska 1929
 • Enström, Alfred, varit i Alaska. Hade guldkedja med nuggets. Från Jeppo. (Ikola).
 • Erikson, Vera Apollonia, f. 31.10.1888 i Sottunga, till USA 1904, till Douglas 1910 till systern Elin (följande). Bodde i Douglas. (Rönnlöf)
 • Erikson, Elin Exenia, född 1.6.1884 på Sottunga, gift med svensk, bodde i Douglas. (Rönnlöf)
 • Eriksson, Erik Viktor, Jakobstad, Flat Creek, Iditarod, 1910. Wild Cat Gold Mine (Little Guggs). Kompanjoner Seddon och Holmgren. (Ehnvall).
 • Erikson, Otto, från Vexala, född i början av 1880-talet. I Nome kring sekelskiftet.
 • Fogström, Viktor, från Munsala, tillsammans med Siffris, Oskar på bild från Juneau. (Siffris).
 • Fors, Joel, från Forsby, Pedersöre. (Sjöblom)
 • Fors, Selma, gift med ovanstående. (Sjöblom)
 • Forsback, Otto, (Forsbäck, Otto) tillsammans med Källström, Viktor. Nome 1901, i Alaska 7 år. (Them were the days).
 • Forsberg, Carl, en av ägarna till East Fork Roadhouse. (Oswalt).
 • Forss, Viktor, arbetade för laxfiskeföretag
 • Fridman, J.W., med i Kachemak Bay-expditionen 1905. (Videnius)
 • Granfors, Otto, finlandssvensk, omtalas 1914, grundade senare Star Bakery i Anchorage. (John Bufvers original UAF)
 • Granroth, Kenneth, (även Grant, Kenny), född i Michigan 1903, till Lake Minchumina 1941. Trapper, kompanjon med Olson, Herman. Till Minnesota 1985. (Collins).
 • Haapala, Matti, i Alaska under guldrushen. (Ahlnäs)
 • Hedman, E.A., nämnd i samband med Kachemak-kolonin, Kenai 1907.
 • Hedman, Henrik, från Oravais. I Alaska på 1920-talet. (Oravais släktforskare)
 • Heikfolk, Albert, från Jeppo, återvände på 30-talet, varit i Alaska. Bröderna Gustav och William eventuellt också i Alaska. Alla tre i Telluride. (Ikola).
 • Hellström, Wilhelm, “Hirvlax-Wille”, tillsammans med Rönnqvist, Joel. (Sarin).
 • Hendrickson, Anders Alfred, född 1883 i Pedersöre, som 17-åring till USA. Till Alaska 1910, eventuellt tidigare, vistades i Tofty och Ruby. (Sandell, Sven)
 • Hendrickson, Henry H., till USA 1879, till Juneau 1894. Dog 1945. (Armond)
 • Hendrickson, Karl, Åbo, dömd till 5 år fängelse för stöld i Dawson 1898. (RCMP)
 • Hendrickson, Lance Edwin, född 3.1.1903 i Douglas. Föräldrar Hendrickson, August Emil och Alma Louisa, födda i Finland. (Måwe).
 • Hendrickson, Waino Eward, f. 18.6.1896 i Juneau. Föräldrar: Hendrickson, Henry och Hannila, Maria, båda födda i Finland. (Måwe). Se Hentrikson, Maria under Ryska konsulatet.
 • Hendrickson, William, ansökte om tomt i Dawson 1898. Finländare?
 • Herrgård, Isak, från Malax, Seward 1921 (Holger Wester).
 • Hermanson, Verner, från Kumlinge, ägde inmutning tillsammans med svenskar. (B. Öberg).
 • Hihnala, Nicodemus, till Valdez 1899. Arbetade för Fildago Bay Mine. Född i Kalajoki 26.1.1862. Kallad ”One Eyed Nick”. Dog i Seward 1949. (McAnerney/Le Van)
 • Hihnala, Sanna Gustava, gift med föregående. Född Rahkola i Himango 5.11.1867, dog i Seward i april 1949. Till Valdez 1900. Döttrar Hilda och Hilma. (McAnerney/Le Van)
 • Hihnala, William, bror till Nicodemus. (McAnerney).
 • Hill, Fred, på foto från Juneau 1915. Från Petalax. (Siffris).
 • Hill, Henrik, från Kimo, född 1878, tidigare efternamn Jakobs. Trapper, 2 gånger i Alaska. Gifte sig i Kanada. (Hill)
 • Holm, Gust, från Vasatrakten, arbetade nära Fairbanks cirka 1920. (Carlson).
 • Holmgren, ?, 1910, Flat Creek, Iditarod, kompanjon med Ericson vid Wild Cat (Little Gugges), finländare?. (Jakobstads Museum).
 • Holmqvist, Alfred, i mars 1914 på väg till Dougas, brortill Axel, tidigare där 1910–13. (Ellis Island).
 • Holmqvist, Axel, 29 år, miner, i februari 1911 på väg till Douglas, närmast anhörig hustrun Anna i Socklot. (Ellis Island).
 • Holmqvist, Jan, Douglas, tar 1911 emot broderh Axel från Socklot. (Ellis Island).
 • Holmqvist, John, förman på bygge i Juneau c:a 1915. Från Socklot. (Siffris).
 • Holmqvist, Oskar Ivar, f. 24.8.1883 i Jakobstad, d. 20.4.1915 i Juneau. Sörjd av syster och två bröder i USA. (Emigranter från Pedersörebygden som avlidit i Amerika)
 • Honey, R., nämnd i samband med Kachemak Bay-projektet Kenai 1907
 • Hornborg, Elsa, nämnd i samband med Kachemak Bay-projektet Kenai 1907
 • Hornborg, Nadesha, nämnd i samband med Kachemak Bay-projektet Kenai 1907
 • Härkömaa, ?, nämnd i Herman Olsons dagbok 1937 i Minchumina.
 • Jacobson, Victor, säljägare i Victoria B.C., född i Pedersöre 8.12.1859. (Myhrman/Oster)
 • Jakobsen, Verner, prospekterade länge i Alaska. (Tillsammans med farbror Hendriksen?).
 • Jakobsson, Konstantin, född 1878 i Kumlinge, till Amerika 1899. (G. Silander).
 • Janson, Conrad, 37 år, minare, i juni 1912 på väg hem till hustrun Emilia i Nome, nära anhörig farbrodern John Hamberg i Deberby, Åland. (Ellis Island).
 • Jensen, Marelius, renskötare i Bettles 1904
 • Jernstrom, K.V, från Pennsylvania, 34, med ”Wellamette” från Seattle 1898. (Goldrush Museum.)
 • Johansson, Arvid, (Ahlstedt, Arvid), “Starke-Arvid” från Monå. Fiskat lax i Alaska. (Selvin).
 • Johnson, Alfred, i Alaska 1918. (Första världskrigets värvningslängder, Michigan)
 • Johnson Allgot (August?), från Tacoma WA, 29, med ”Wellamette” från Seattle i augusti 1898. (Goldrush Museum).
 • Johnson, Alfred, dömd för stöld i Dawson 1900, från Nystad, talar med svensk accent, miner, sjöman, berusad, bra arbetare. Finländare. (RCMP)
 • Johnson, Arvid, född 1905, tidigare namn Knuters. I Yukon på 1930-talet. (Oravais släktforskare)
 • Johnson, Carl, i Alaska. Hittade guld.
 • Johnson, Jakob Daniel, från Pensala. I Alaska kring sekelskiftet.
 • Juntilla, Gust, Dome Creek, arbetade för Burke, Ed 1904–05. (Källström)
 • Juntunen, Anna Sofia, gifte sig 1895 i Juneau med Korhonen, Henry (Armond)
 • Jussila, Johannes, 35 år, arbetare, ogift, i februari 1913 på väg till Fairbanks, amerikansk medborgare, närmast anhörig Johan Jussila i Storkyro, Jeppo.
 • Jåfs, Isak, på bild från Juneau 1915. Från Sundom. Gift med Siffris’ syster Ida. (Siffris).
 • Kaakinen, Emil E., 38 år, hotellägare, i maj 1911 på väg hem till Fairbanks, tilllsammans med hustrun Ida, från Uleåborg. (Ellis Island).
 • Kala, John, också Nala, 32 år, dog 12.9.1914, gruvolycka vid Pueblo Mine, Whitehorse.
 • Karlsson, John, f. 1867 i Sund, Åland. 20 år i Amerika, bl.a. Alaska. (Widén).
 • Kaskinen, Waino, tog 1933 ut det mesta guldet vid Moore Creek i Kuskokwim.
 • Kattil, Jack Jackson, Vörå, Cordova, fiskare. (Rönnqvist)
 • Kavander, ?, i Juneau c:a 1915, från Åbo, ägde flera hus, varit fiskare i 15 år. (Siffris)
 • Kivinen, Matti, 26år, i augusti 1911 från Tammerfors, på väg till vännen John Laakso i Ophir, tiligare i Alaska 1902–1910, (Ellis Island).
 • Keith, H.P., nämnd i samband med Kachemak Bay-projektet Kenai 1907
 • Knuts, Anders Peterson, i Yukon c:a 1904–10, från Monå. (Selvin)
 • Knuts, Emil, (Berg, Emil), från Monå till Fairbanks i början av seklet, tillsammans med Wiklund, Wilhelm och Vidner, Wilhelm (Karlsson). (Selvin).
 • Kokkarainen, ?, fick handelsplats uppkallad efter sig vid Yukonfloden. David J, Cochrane, dog 23.12.1911, enligt foto i Tylor collection UAF.
 • Korhonen, Henry, till Sitka 1861, till Juneau 1881, dog 1912. (Armond).
 • Koskela, Antti, brevskrivare från Juneau. (Migrationsinstitutet).
 • Koski, Jacob, ansökt om tomt i Dawson 1898 (National Archives, Ottawa).
 • Kuitunen, Arve, Kusiloff före 1905. (Edelmanns brev)
 • Kyllonen, Harvey, Beato Copper Mine, Prince Williams Sound. Varit baseballspelare i sin ungdom. (John Bufvers UAF)
 • Källström, Viktor, Nome 1900, Fairbanks 1907. (Them were the days)
 • Laine, Lauri
 • Latkonen,?, Kodiak, Republikan, legislator (Koponen).
 • Lehto-Karvonen, Alexi Erkinpoika, född 10.6.1879 i Kettuankylä i Evijärvi, till USA 1909, guldgrävare och jägare i Alaska. Dog i Karleby 23.3.1952. (Karlebynejden NR 26).
 • Lindström, Elis, på foto från Juneau 1915. Från Pedersöre. (Siffris).
 • Lindström, Uno (Kotka), f. 10.9.1891 i Korplax, Karleby. Till Amerika 1913. Maskinmästare på fiskefartyg. Ansågs mycket rik då han återkom 1921. (Eriksson )
 • Ljungberg, Emil, styrelsemedlem i Alaska Colonization & Development Co.
 • Lund, Andy, 40 år, dog i Whitehorse, Fish Lake den 26.2.1917, otillräcklig föda och dåligt leverne. (Lost graves).
 • Lund, JA (Björklund, Petter Augustinus Julian Gustafson), född på Kumlinge 15.7.1872. Dog i lunginflammation vid King Cove 4.4.1913. (G. Silander/Lund)
 • Lund, Walter, 1918 i Bingham Utah, tidigare mining i Alaska. Från Lillsocklot, Nykarleby, mor Asplund, Sofia. (Kennecott Utah Copper Corporation)
 • Löfquist, Frans Jakobsson, f. 24.3.1865 i Lövö, Dawson City 1898–99. (Brev).
 • Magnus, Mikael, från Vörå, emigrerade 1897, 25 år gammal. Vistades enligt familjetraditionen i Alaska. (Erickson)
 • Maki, Jerry, ägde bastu i Olnes 1907, (Koponen).
 • Manberg, John, tillsammans med följande
 • Manberg, Salmo, se Marpak
 • Marpak, Solomon, Bear Creek 1896, tillsammans med Henderson 1896. Kallad Mauberg och Salmo Manberg. Hustru med sig 1899. Döttrar: Lillian Manberg Bundy, Hulda och Hilma Manberg Eko. (Dawson City Museum)
 • Martinsson, John, från Maxmo, fiskade lax vid Pybus Bay Canneris 1926 tillsammans med Staffans, Johan Evert. (Westerberg).
 • Mattson, Anders G., 33 år, i december 1923, på väg till väninnan Miss Hanna Saisa i Cordova

Mattsson, Axel, född cirka 1872, från Västanträsk, Finström, Åland. Varit i Klondike. Kom hem. (Sundberg)

 • Mattson, Isaac, Jeppo, 1901 Fairbanks. (Helen Olsen).
 • Mattson, ?, från Nykarleby. Dog i Fairbanks 1920. Son John besökte honom då. (Edwin A. Carlson)
 • Mauberg, Solomon, se Marpak och Manberg.
 • McCreary, Mrs, gift med roadhouseägare vid Copper Center, omnämnd 1913, 1917. (John Bufvers UAF).
 • Molin, ? , 1898 till Klondike tillsammans med Nylund, Fairbanks (Överfors)
 • Moval (-ls pojkarna), kom från Aurora, blev kvar i Juneau 1904. Från Åland. (Carlsons brev).
 • Movall, August, 32 år, civilingenjör, i juni 1911 tillsammans med hustrun Elsie på väg till brodern Ch. i Douglas, tidigare där 1902–11, närmast anhörig modern Anna i Mangstekla sund, Åland. (Ellis Island).
 • Myntti, Ida, 27, giftemålslicens 28 maj 1901. Make Emil E. Kaakinen. För Kaakinen se Yukon 1901-census, Fairbanks 1920, Pioneers, Dawson Death Records, Fairbanks Daily News och Dawson Business Directory.
 • Myntti, Mike, Olnes (Koponen).
 • Nelson, Erick, född i Finland 1855. Far till följande.
 • Nelson, George, född i Minnesota 1889. Bl.a. Fairbanks, Seward, Kenai. Anlände 1908 tillsammans med far och bror. (Mattson)
 • Nelson, Nicholas, miner i Rampart och Manley Hot Springs. Dog 1908. (L’Ecuyer).
 • Niemi, Alex och Freeda, mained vid Valnut Creek nära Fairbanks 1931. (Gudgel-Holmes).
 • Niemi, Arne, fast för stöld 1941 (nära Fairbanks?). Man med samma namn skrev check utan teckning 1937. (Gudgel-Holmes).
 • Niemie, Andrew, bodde i Minchuminaområdet cirka 1926, dog på 1930-talet. Passar in på Niemi, Andrew i Fairbanks 1920-census (Collins).
 • Nilsson, August 38 år, tillsammans med hustrun Albertina och barnen Karl Arvid och Hjalmar på väg till San Francisco, tidigare bosatt i Alaska, närmast anhörig modern Kaisa Gästgifvars i Peltmo, Munsala, (Ellis Island).
 • Nordling, Hanna, Nykarleby, gift sig 1911 med svensken Frank Lawrence, bodde vid No 7 Tenderfoot Creek, invid Government road. (Källström)
 • Norrbäck, Ivar, guldgrävare i Dawson, från Österbotten, levde på 1970-talet. Varit hemma i Österbotten. (Ahlnäs)
 • Norrgård, Charles Hendrickson, från Korsnäs, arbetade för företag utanför Fairbanks cirka 1920. (Carlson).
 • Nyblom, Walter Edward, f. 18.6.1903 från Munsala, 30 år på Queen Charlot Island, dog 1992. (Nyholm)
 • Nygård, John, född i Komossa 15.9.1880. I Nome i början av seklet. Efterlämnat foton. (Ytterström).
 • Nygårdas, Karl-Henrik, tidigare Runt, från Råbacka, f. 1867, Nome, Livingstone 1903–07, bror till Rundt, Josef.
 • Nylund, Andrew, född i Jeppo 1885, egen gruva utanför Fairbanks. Flyttade till Evelett, Wash. 1960-talet. (Carlson).
 • Nylund, Otto Mikael, 1898 till Klondike tillsammans med Molin, Fairbanks, 1904 hem (Överfors).
 • Nyman, Alfred, till Juneau c:a 1914. Förman i guldgruva, från Vasatrakten. (Siffris).
 • Nynäs, Gunnar, Närpes?
 • Nyquist, Werner, Kachemak Bay-projektet 1907
 • Ollikainen, William, postutdelare i Fairbanks. (Koponen).
 • Olson, Herman, också Oleson och Lukarien, Herman. I Minchumina på 1930-talet. Död i Nenana 1943. (Gudgel-Holmes).
 • Olson, ?, omtalas i samband med Kachemak Bay-projektet. (Videnius)
 • Peltonen, Frank, skoreparatör i Dawson på 1920-talet. (Gould).
 • Peterson, Erik, Rovaniemi, butiksägare i Livengood nära Fairbanks. (Koponen).
 • Peterson, Fredrik Werner, senare Hermanson, född 1881 i Kumlinge, till Amerika 1899. (G. Silander).
 • Peterson, Katarina Salome, (Holmlund) Pedersöre f. 23.12.1853, 3 barn utom äktenskapet, syster till Jacobson, Victor, ägde restaurang i Dawson. (Oster)
 • Pitkä, Juhani, kom över Sibirien 1840-talet, gav namn åt Pitkas Point på Seward. Gifte sig med eskimå, sedan med indian. Många Pitkä och Long härstammar från honom. (Koponen).
 • Punttila, ?, gett namn åt Puntilla Lake nära McGrath, (Stolt).
 • Quist, Carl Oscar, född i Sundsvall 15.2.1897, fadern född i Finland, 1918 bosatt i Kalifornien, anställd av Point Werde Packing Co i Point Werde, Alaska. (Första världskrigets värvningslängder, Kalifornien).
 • Ranta, Fred, också Runda, dog i Whitehorse 14.9.1914, Pueblo Mine. (Lost Graves Whitehorse)
 • Renvall, Edvin Viktor, (Ryss el. Jakobsson), f. 8.12.1908 i Monå, emigrerade 1930, till Dawson, gifte sig där med Liljemark, Else Gun-Hild från Korsnäs. (Nyholm).
 • Rosenblad, August, från Kumlinge. Vaskade guld i Alaska i början av seklet. Gjorde två resor. (O. Englund)
 • Rosenblad, Otto, från Kumlinge, till Ketchikan cirka 1920, gifte sig med indiankvinna på Ketchikan. (O. Englund).
 • Rostedt, C.F., från Parkland, 40, med ”Wellamette” från Seattle i augusti 1898. (Goldrush Museum)
 • Rouse, Sophie, 30 år, hembiträde, från Nykarleby, i juni 1914 på väg till maken i Dawson City. (Ellis Island).
 • Rundt, Josef, Nome och Livingstone 1903–07, bror till Nygårdas, Karl-Henrik
 • Rönnqvist, Joel, född 12.2.1883. Till Alaska 1906, hem 1913, till Alaska och återvände 1922. Guldgrävare. Dog i minarsjuka. Äldre bror Rönnqvist, Henrik även i USA. (Sarin).
 • Saari, John, 21, Viitasaari, dömd för lönnbränneri i Dawson 1901. (RCMP)
 • Saari, Oskar, Viitasaari, dömd för lönnbränneri i Dawson 1901. (RCMP)
 • Salo, Karl, 48 år, arbetare, i maj 1910 på väg hem till Nome, namnet överstruket, närmast anhörig hustrun Fiina i Nedervetil. (Ellis Island).
 • Salo, Otto, Nome, tar 1910 emot Lennart Tast från Nedervetil. (Ellis Island).
 • Sampson, Ida, 32 år, hotellägare, i september 1909 på väg till Fairbanks, tidigare i USA 1893–1909, från Kittilä. (Ellis Island).
 • Sandberg, Otto, på foto från Juneau 1915. Från Oravais. (Siffris).
 • Sandvik, August, från Terjärv, född cirka 1874, två gånger i Alaska. Hittade guld. Dog 1914. (Granholm).
 • Sandvik, Matts Leander, från Terjärv, född 22.11.1884, i USA 1907–14. En sväng upp till Yukon. (Sandvik).
 • Sarja, Mary, f. 1881 i Uurainen, till Fairbanks c:a 1905, kock vid en av creekarna, gifte sig med italienare vid namn Gayas. Två barn födda i Alaska. (Esther Hagger)
 • Seaborg, Bror Axel, ägde konservfabriker vid Stanwood, Puget Sound och Wrangell; Aberdeen Packing Co och Aberdeen Cannery.
 • Segerström, Henrik Erland, i Amerika Strom, Ed. Född 1863 i Kumlinge. Pass för USA 1888. (G. Silander).
 • Semell, Alex, från Malax? Förfrös ena benet uppe i Alaska. (Osgood)
 • Sidbäck, Anders, f. 16.8.1871, från Pörtom. Avled i USA 1920. (Sidbäck)
 • Sidbäck, Matts, ”Måsas-Matt” (senare Ekblom), f. 15.9.1877, från Pörtom. (Sidbäck)
 • Sidbäck, Johannes Andersson (senare Lundberg), f. 16.6.1873, dog 1917. Bror till föregående. (Sidbäck)
 • Siffris, Sven, pälsjägare tillsammans med Hill. (Engström)
 • Simons, Andy, från Närpes, Seward 1922 (Herrgårds brev).
 • Simons, John, från Oravais, uppe i Alaska 1913 eller 1914. (Rex)
 • Sjöberg, Erik, från Solf, skötte transporter i Anchorage. Rånmördad. Även en bror till denne en tid i Alaska. (Ahlbäck)
 • Sjöberg, Karl, 39 år, miner, från Tammerfors, i maj 1911 på väg tillbaka till Fairbanks. (Ellis Island).
 • Sjöberg, Karl Knut, f. 4.4.1872 i Jakobstad, emigrerade från Åbo vid sekelskiftet, återkom men återvände före 1917. Hade guldringar till systerdöttrarna. (Guy Björklund).
 • Staffans, Magnus, f. 19.7.1890 i Kimo, Oravais. Mördad i Alaska 1920, troligen rånmördad. (Staffans).
 • Staffans, Johan Evert, från Sundom, fiskade lax vid Pypus Bay Canneries 1926. Tillsammans med Martinsson, John. (Westerberg).
 • Strandberg,?, Flat Creek, 1912, finländare? Partner: Johnson.
 • Stenbacka, Johan, 23 år, i februari 1911 på väg till Douglas, närmast anhörig fadern Johan i Munsala. (Ellis Island).
 • Stenbacka, Karl, 21 år, bror till Johan, samtigt på väg till Douglas. (Ellis Island).
 • Stone, Edward, 45 år, miner, ogift, från Vasa, i november 1912 på väg hem till Eureka. (Ellis Island).
 • Sund, Carl, från Hirvlax. Hustru: Margit. (Rex)
 • Sundman, Magnus August, född 1858 i Kumlinge, till Amerika 1888. (G. Silander).
 • Sundqvist, John Leonard, född i Socklot, guldletare i Council utanför Nome före 1904. (Osgood)
 • Tast, Lennart, 27 år, i maj 1910 på väg till Otto Salo i Nome, närmast anhörig hustrun Emma i Nedervetil. (Ellis Island).
 • Thors, John Carlson, född i Solv. I Alaska omkring 1921 tillsammans med kusin Ed. (Syrene Forsman).
 • Ullman, Oscar, med i Kachemak Bay-expeditionen 1905. (Videnius)
 • Wallendahl, ?, från Kållby, i Alaska i seklets början. (G. Björklund). Anderson?
 • Werta, Axel, omkom i dödsolycka i Juneau. (Juneau museum). Se Wirta.
 • West, Hannes, till Alaska cirka 1924. Bror till följande. (West).
 • West, Runar, till Alaska cirka 1924, försvunnen. (West).
 • Westerlund, Joel, Jeppo, Redmond Creek, före 1906.
 • Wik, John, finlandssvensk, fiskare på Kenai, gifte sig med rysk aleutkvinna (Eva Peusilov), 1917 tog en epidemi flera av deras barn (totalt 14 st) (Wera Wik/Anchorage).
 • Wik, Axel, [Seel], 31 år, i juni 1914 på väg tillbaka till Fairbanks, närmaste anhörig hustrun Selma i Jakobstad. (Ellis Island).
 • Wiklund, Wilhelm, från Bondas i Monå, i Fairbankstrakten i början av seklet. Tillsammans med Knuts, Emil (Berg) och Vidner, Wilhelm (Karlsson). (Selvin).
 • Wilson, William, från Gloucester, Mass., fiskare i Alaska, far Andrew, mor Johanna Wulf. Dog i Seattle 16.8.1934, 81 år gammal. (Gaiser)
 • Widenius, Adam, Port Axel 1906
 • Widlund, Ed, namn ingraverat på ryskt blockhus från S:t Michael, Anchorage Museum
 • Williams, Charles, dömd för lönnbränneri i Dawson 1901, 40 år (RCMP).
 • Wilson, Wiktor Johan (Wilhelmsson), laxfiskare, Chilcoot Packing Company, Dawson 1902, 1903, jobbade för Magnet. (Wilsons dagbok).
 • With, ?, “Bondas-Ant”, farbror till Wiklund, William, ägde inmutning i Fairbankstrakten i början av seklet. (Selvin).
 • Ylisaari, Gus (riktigt namn Saari), mentalpatient, frigiven från Dawson 1903.
 • Öberg, Axel Johannes, född 1880 i Kumlinge. Till USA 1901. (G. Silander).

  Back | To the beginning | till början | alkuun | Finlander

Personal tools
blog comments powered by Disqus