SFHS Topmenu: Finlander | SFHS | Repository | Talko | DEE |

H - abbreviations

From SFHS

Jump to: navigation, search
LyhenneSana(t)suomisvenska
hheligapyhäheliga
hheres, heredesperillinen, perillisetarvinge, arvingar, arvtagare
hherr herraherr
hhoctänne, tälle seudullehit, dit, till denna ort
h horahuora hora
h horatunti, hetki timme, stund
hhusbondetalonisäntä, talollinen, isäntä husbonde
hhustavlanhuoneentauluhustavlan
H, h.hustruvaimo hustru
hhyresgästvuokralainen hyresgäst
h.a.hoc annotänä vuonna under detta år
hadtrhemmadotterkotona asuva tytärhemmadotter
h.a.n.hora ante meridiem ennen puolta päivääföre middagen
handlhandlandekauppias handlande
hanthantlangareapumies, kätyri hantlangare
h.b.historiebokhistoriakirja historiebok
hb, h.b.husbondetalonisäntä, talollinen, isäntä husbonde
hbdhusbondetalonisäntä, talollinen, isäntä husbonde
hbghärbergeradmajoitettuhärbärgerad
h.c.hele cathekesenkoko katekismushela katekesen
hchictäällä, tällä paikallahär, här på denna plats
hchinctäältä, tältä seudultahärifrån, från denna ort
hchoctänne, tälle seudullehit, dit, till denna ort
h.c.honoris causakunnian takia för hederns skull
hdhemmadotterkotona asuva tytärhemmadotter
h:d, hdhäradkihlakunta härad
hdottrhemmadotterkotona asuva tytärhemmadotter
h.d.u.ähennes dotter utom äktensaphänen avioliiton ulkopuolinen tyttärensähennes dotter utom äktenskapet
h.e.hoc estse on, toisin sanoen det är, det vill säga
hfsthufvudstyckekatekismuksen pääkappaleethuvudstyckena i katekesen
heghemmansegaretalon-, tilanomistaja hemmansägare
hemhemmantalo, tila hemman
hemdrhemmadotterkotona asuva tytärhemmadotter
hemmashemmasonkotona asuva poikahemmason
hemseghemmansegaretalon-, tilanomistaja hemmansägare
hemsonhemmasonkotona asuva poikahemmason
herheres, heredesperillinen, perillisetarvinge, arvingar, arvtagare
hets febhetsig feberkova kuumehetsig feber
hghemmansegaretalon-, tilanomistaja hemmansägare
hghyresgästvuokralainen hyresgäst
H.H.Hans HelighetHänen pyhyytensä (paavi)Hans Helighet (påven)
H.H.Hans/Hennes höghetHänen korkeutensaHans/Hennes höghet
H.H.Hans högvärdighetHänen korkeaarvoisuutensa (piispa)Hans högvärdighet (biskop)
H.H.Högädle herrejalosukuinen herrahögädle herre
H.H.NHerrens heliga nattvardHerran pyhä ehtoollinenHerrens heliga nattvard
H.J.hic jacettässä lepäähär vilar
H.K.M.Hans Kongliga Majestät Hänen Kuninkaallinen MajesteettinsaHans Kungliga Majestät
h.l.hoc locotässä (paikassa) på denna plats
h.l.hic locuspaikka missä olen/olemmeställe där jag/vi är
hhuhans hustruhänen vaimonsa hans hustru
hmhusmanloinen husman
hmshemma med skrud (vihitty) kotona juhla-asussavigd hemma med skrud
hmäghemmansägaretalon-, tilanomistaja hemmansägare
hn, h:nhemmantalo, tila hemman
honor.past.honorarius pastornimipastori (varapastorin arvonimen saanut)vice pastor
honor.praep.honorarius praepositusnimirovasti (rovastin arvonimen saanut)prost (fått prosttitel)
hovslhovslagarekengittäjä hovslagare
hpmhora post meridiemjälkeen puolen päivänefter middagen
hrheres, heredesperillinen, perillisetarvinge, arvingar, arvtagare
hr, h:rherrherra herr
hrhustruvaimo hustru
hr horahuora hora
hrdheres, heredesperillinen, perillisetarvinge, arvingar, arvtagare
hruhustruvaimo hustru
hrtshäradsrättskihlakunnanoikeudenhäradsrätts
hshemmasonkotona asuva poikahemmason
hsheres, heredesperillinen, perillisetarvinge, arvingar, arvtagare
hsonhemmasonkotona asuva poikahemmason
h.sp.hic sepultustäällä haudattuhär begravd
hsthustruvaimo hustru
huhustruvaimo hustru
hufwsthufwudstyckekatekismuksen pääkappaleethuvudstyckena i katekesen
hufvudsthufvudstyckekatekismuksen pääkappaleethuvudstyckena i katekesen
hushemma utan skrud (vihitty) kotona ilman juhla-asuavigd hemma utan skrud
husthustavlanhuoneen taulutolv korta tillägg till Luthers katekes
hustafhustavlanhuoneen taulutolv korta tillägg till Luthers katekes
hustaflhustavlanhuoneen taulutolv korta tillägg till Luthers katekes
husthustruvaimohustru
hva?vilken, vilket, vilkamikä, kumpivilken, vilket, vilka
hwars?vemskenenvems
hvi?vad, varförmikä, miksivad, varför
h.xhora timmakymmenes tuntitionde timman
häghemmansägaretalon-, tilanomistaja hemmansägare
härsthärstädes täällähärstädes
Svedish: -
English: -
Finnish: -

Many of the words in the dictionary still lacks english explanatory text. If you want to assist in entering the explanations, please contact


Back | To the beginning | till början | alkuun | Finlander

Personal tools
blog comments powered by Disqus