SFHS Topmenu: Finlander | SFHS | Repository | Talko | DEE |

I - abbreviations

From SFHS

Jump to: navigation, search
LyhenneSana(t)suomisvenska
Iyksiett
I(pronomini) Te (pronominet) Ni
iinhysingloinen, itsellinen, koturi, huonecunnainen inhysing
ibibidemsamassa paikassa, sama henkilö på samma ställe, samma person
ibidibidemsamassa paikassa, sama henkilö på samma ställe, samma person
ibmibidemsamassa paikassa, sama henkilö på samma ställe, samma person
id.idemsama den/det samma
id.e.id estse on det är, det vill säga
I.D.N.In Dei Nomine Jumalan, Herran nimessäI Guds namn
i.e.id estse on det är, det vill säga
i.f.in fronteetusivullapå första sidan
i.f.g.i förra giftetedellisessä avioliitossai förra giftet
i.fr.in fronteetusivullapå första sidan
ifrifrån-sta från, ifrån
if skriförd brudskrud vihitty morsiuspuvussaiförd i brudskrud
I.N.in nominejonkin nimeeni (någons) namn
ininhysingloinen, itsellinen, koturi, huonecunnainen inhysing
in.f.in fronteetusivullapå första sidan
inhinhysingloinen, itsellinen, koturi, huonecunnainen inhysing
inhysinhysingloinen, itsellinen, koturi, huonecunnainen inhysing
illillegitima, -muslaiton, avioton lapsi, äpäräolaglig, utomäktenskapligt barn
illegillegitima, -muslaiton, avioton lapsi, äpäräolaglig, utomäktenskapligt barn
inclinclusivemukaan lukien inklusive
indidindidemsamasta paikasta från samma ställe
I.N.D.In Nomine Dei Jumalan, Herran nimessäI Guds namn
inflinflyttamuuttaa seurakuntaan flytta till församlingen
I.N.I.In Nomine JesuJeesuksen nimeenI Kristi namn
ink. n:o 10saapumisnumero 10 anlänt som nr 10
inths.yhtiömies bolagsman
intr.interimistiskväliaikainen tillfällig
I.p.CIn pace ChristiJeesuksen rauhaaI Kristi frid
I.p.DIn pace DominiHerran rauhaaI Herrens frid
i.q.idem quodsama kuindet samma som
i:rjuniornuorempijunior, den yngre
i.s.gi senare giftetmyöhemmässä avioliitossai senare giftet
it.itemsamoin också, likaså
Svedish: -
English: -
Finnish: -

Many of the words in the dictionary still lacks english explanatory text. If you want to assist in entering the explanations, please contact


Back | To the beginning | till början | alkuun | Finlander

Personal tools
blog comments powered by Disqus