SFHS Topmenu: Finlander | SFHS | Repository | Talko | DEE |

Nonnemann (Genos:12)

From SFHS

Jump to: navigation, search

Jump out from the frame


Back | To the beginning | till början | alkuun | Finlander


Testing with Genos articles and what they would look like in a wiki before being transferred to be wiki -internal. Nonnemann

Osmo Durchman

Allekirjoittaneen kirjoituksessa »Kahden Serbian prinssin suomalaisista esivanhemmista» Suomen Sukututkimusseuran Vuosikirjassa IX (1925) ja siihen tehdyissä lisäyksissä Vuosikirjassa X (1926) annetaan eräitä tietoja Nonnemann suvusta Stralsundissa. Kun suuri joukko nykyään eläviä henkilöitä maassamme sisarten Katarina Elisabet Stjernvallin ja Dorotea Emerentia von Yhlenin, s. Nonnemann, kautta polveutuu tästä vähän tunnetusta suvusta, lienee syytä laajemmillekin piireille esittää herra Walter Radügen Stettinin ja Stralsundin kirkonarkistoista antamia täydentäviä, joskin puutteellisia tietoja Nonnemannin perheestä, joihin vastaisuudessa varmaankin voitaneen saada lisäyksiä. Eräitä tietoja on muuta tietä voitu hankkia.

Johann Daniel Nonnemann, kivikauppias (»Stein-Händler») Stettinissä. Mainitaan kummina vielä 1743 (vrt. edemp.). - P:o Catharina Sophia Öhmichen. (Döbelnissä Saksissa tavataan suku Oehmichen, josta eräs haara aateloitiin Saksissa 25.5.1912: von Oehmichen. Vrt. [Carl Wilh.] Hingst, Stammbaum der Familie Oehmichen, Mahriser Linie, 2. Aufl. bearb. von Dr. Lehmann, Döbeln 1905; Gothaisches Genealogisches Taschenbuch der Adeligen Häuser. Alter Adel und Briefadel 1919.)

Poikia:

I. Johan Christoph, porvari ja kauppias (»Bürger u. Kaufmann») Stettinissä. - P:o Eleonora Kleinod. Molemmat elivät 1799 (Vuosikirja X, 1926, s. 438). - Lapsia, syntyneet Stettinissä (St. Jakobi):

1. Eleonora Dorothea, s. 19. 5. 1743. Kummien joukossa: »der Grossvater H. Johann Daniel Nonnemann» ja »Frau Stachenhagen geb. Öhmichen, aus Anklam».

2. Christiana Sophia, s. 22.9.1745. Kummien joukossa: »Kaufm. u. Bürger Carl Friedrich Nonnemann».

3. Johanna Carolina, s. 31.8.1746. Kummien joukossa: »Fr. Cath: Gertruth Hoetzen, Eehligte Nonnemannin, in Stralsund».

4. Johan Friedrich, s. 7.5.1748.

5. Johann Andreas Ernst, s. 23.5.1749.

II. Carl Friedrich, s. Kirkkonummen kirkonkirjojen mukaan 29.8.1717, raatikellarimestari ja viinikauppias Stralsundissa, k. (Kirkkonummella) lopulla v. 1791, kohta tyttärensä rouva Stjernvallin jälkeen (Hans Hirn, Gustaf Fredric Stjernvall 1767-1815, Helsinki 1931, s. 110). - P:o Gertrud Catharina Hoetz (suomalaisissa lähteissä Holzt tai Holst), k. (luultavasti Saksassa) ennen 1772, jolloin Carl Friedrich Nonnemann leskimiehenä asui vävynsä Erik Johan Stjernvallin luona Myttäälässä Pälkäneellä (Hans Hirn, e.m.t., s. 7) ja Mustialassa 1776 tyttärineen Sofia Maria (Tauno Hirsjärvi, Säätyläisväestöä Tammelassa 1735-1800 lukujen välillä, Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen Vuosikirja IV, 1928, s. 78). - Lapsia, syntyneet Stralsundissa (St. Nikolai, kastekirjassa ei ole äitiä mainittu) paitsi vanhin (ristimänimet kastekirjaan merkityssä muodossa):

1. Catharina Elisabeth, s. 8. 10. 1744 (ei Stralsundin syntyneitten luettelossa), k. Kolsarbyn I. 1uutnantin virkatalossa Kirkkonummella 17.10.1791. - P:o Stralsundissa 15. 6. 1762 (Elgenstierna VII, s. 700) Uudenmaan rakuunarykmentin eversti Erik Johan Stjernvall, s. Turussa 14.9.1724, k. Raaseporin everstin virkatalossa 10.5.1777.

2. Dorothea Emmerentia, s. 14.9.1745 (Elgenstierna IX, s. 126, päivä tuntematon; isä kastekirjassa: »Raths-Kellermeister»), k. Orimattilan Sommarnäsissa 5.7.1806. - P:o Stralsundissa 22.1.1767 (Hans Hirn, e.m.t., s. 23; Elgenstierna ei tunne aikaa) everstiluutnantti Gustaf Adolf von Yhlen, s. Ö. Rydin pitäjän (Östergötlandin lääniä) Hallestadissa 22.10.1725, k. Keson luutnantin virkatalossa Hauholla 1.6.1805 [1].

3. Carolina Friderica, s. 3.11.1747 (isä: »Raths-Kellermeisten»), k. pienenä.

4. Maria Sophia, s. 28.5.1752 (isä: »Weinhändler»), k. Stralsundissa, St. Johannis Kloster, 30.9.1808 (Vuosikirja X, 1926, s. 438), naimattomana.

5. Carolina Friederica, s. 14. 9. 1753 (isä: »Kaufmann»).

6. Gabriel Carl, s. 1. 8. 1755 (isä: »Kaufmann»).

III. Wolfgang Ernst, s. Stettinissä (St. Jakobi) 25.2.1724.

Lisäyksenä mainittakoon, että Stettinin St. Jakobikirchessä on Nonnemannien perhehauta (»Erbbegräbnis»): »Anno MDCCLXXIX. Auf dem Sockel steht der untere Säulenschaft mit einer geschlossenen Urne, auf welche sich eine jugendliche Frauengestalt lehnt».

Viitteet

[1] Heidän poikansa Greifswaldin komendantin, majuri Carl Gustaf von Yhlen'in, s. Stralsundissa 8.3.1769, k. siellä 7.12.1817, ilmoittaa Elgenstierna IX, s. 127, kuolleen naimattomana. Hän oli kuitenkin lyhyen ajan naimisissa. Puoliso oli, vihityt Pietarin ruotsalaisessa P. Katarinan seurakunnassa keväällä 1793 (Hirn, e.m.t., s. 111), vapaaherratar Juliane Charlotte Wrangel af Ludenhof, h. 2. av., eronneet Pietarissa syksyllä 1794 (Hirn, e.m.t., s. 118), s. Saussissa 16.12.1765, k. 12.8.1830; vanhemmat: Saussin herra vapaaherra Gerhard Johann Wrangel af Ludenhof ja vapaaherratar Johanna Dorothea Wrangel af Ludenhof. Hänen 1. miehensä oli, vihityt Tallinnassa 12.2.1781, maaneuvos, aliluutnantti, Viron kuvernementin aatelismarsalkka Jakob Johann von Patkul, s. 9.2.1757, k. Essemäggissä 3.5.1811, josta erosi 1793. [v. Patkul solmi uuden avion Werderissä 21.11.1798 Charlotte Juliane Luise von Helwig'in kanssa, s. 25.12.1778, k. Essemäggissä 1.8.1804; vanhemmat: maaneuvos Karl Thure von Helwig ja vapaaherratar Anna Luise von Dellingshausen]. (Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaften. Teil Estland I, s. 183; siinä on vain lyhyt ilmoitus » II. v. Yhlen, schw. Kap.»; samoin Elgenstierna IX, s. 31: »2:0 m. kaptenen N. N. von Yhlen»).


Genos 12(1941), s. 45-46-->

Personal tools
blog comments powered by Disqus