SFHS Topmenu: Finlander | SFHS | Repository | Talko | DEE |

Släkten Schulman - von Schulmann i Sverige, Finland och Balticum (Genos:12)

From SFHS

Jump to: navigation, search

Jump out from the frame


Back | To the beginning | till början | alkuun | Finlander


Testing with Genos articles and what they would look like in a wiki before being transferred to be wiki -internal. Kirjailmoituksia - Bokanmälningar

Släkten Schulman - von Schulmann i Sverige, Finland och Balticum

O. W.

Hugo Schulman, Släkten Schulman - von Schulmann i Sverige, Finland och Balticum, familjekrönika och ättartavlor, samlade och skildrade av. Tampere 1938. 348 sivua.

Innokas sukututkimuksen harrastaja, v. 1919 kuollut kenraalimajuri Hugo Schulman jätti jälkeensä miltei valmiina kuvauksen omasta suvustaan, jonka sittemmin hänen lastensa toimeksiannosta kenraaliluutnantti Birger Åkerman ja insinööri Otto Schulman ovat saattaneet julkisuuteen. Teos jakaantuu, kuten otsikostakin ilmenee, kahteen osaan, joista ensimmäisenä esitetään perhekronikka sukupolvittain, siis kronoloogisessa järjestyksessä etenevänä kuvauksena, ja sitten vakiintuneen tavan mukainen tauluittainen kuvaus suvun eri haaroista. Viimemainittu ymmärrettävästi on tutkimuksen runkona, ja perhekronikka on, kuten esipuheessa huomautetaan, tarkoitettu sitä täydentämään. Täten ei valitettavasti ole voitu välttyä siltä, että samoja asioita kerrataan ja kummankin osaston yleiskatsauksellisuus kärsii. Kuvitus, joka muuten on erittäin runsas. on sekin jaettu molempien osastojen kesken.

Suku on tutkimuksen tuloksen mukaisesti vanhaa baltilaista aatelia esiintyen Saarenmaalla ehkä jo Valdemar Seierin valloitusretken aikana 1200-luvun alussa; mahdolliseen tanskalaiseen alkuperään viitataan. Ensimmäinen varmuudella tunnettu suvun jäsen esiintyy 1400-luvun lopussa. Itämerenmaista siirtyi 1600-luvun alussa eräs sittemmin sukupuuttoon kuollut haara Ruotsiin ja jonkun verran myöhemmin, 1649, eräs toinen haara Suomeen, jossa se sai eräitä läänityksiä aluksi Itä-Suomessa, mutta vakiintui 1700-luvulla pitkiksi ajoiksi asumaan Hauhon pitäjässä. Tämä sukuhaara 1738 kaksinkertaisen erehdyksen kautta merkittiin 1717 sammuneen Ruotsin ritarihuoneeseen merkityn suvun numerolle (176). Suku oli Suomessa varsinkin alkuaikoina, mutta osittain myöhemminkin tyypillinen sotilassuku, käsittäen kuitenkin myös tieteen ja eräitten käytännöllisten alojen edustajia ja jatkuen edelleen elinvoimaisena.

Liitteinä kuuluu teokseen lähdeluettelo, henkilöhakemisto sekä 10 taulukkoa, jotka esittävät suvun eri haarautumia.


Genos 12(1941), s. 69-70-->

Personal tools
blog comments powered by Disqus