SFHS Topmenu: Finlander | SFHS | Repository | Talko | DEE |

Täydennystä Turun tuomiokirkon taloudenhoitajain sarjaan. (Genos:12)

From SFHS

Jump to: navigation, search

Jump out from the frame


Back | To the beginning | till början | alkuun | Finlander


Testing with Genos articles and what they would look like in a wiki before being transferred to be wiki -internal. Täydennystä Turun tuomiokirkon taloudenhoitajain sarjaan.

Heikki Impiwaara

Strandbergin paimenmuistossa on Turun tuomiokirkon taloudenhoitajista uskonpuhdistuksen jälkeen puutteellinen ja aukollinen luettelo (I, ss. 63-65). Sarjaa samoin kuin palvelusvuosien määrittelemistä voi hieman täydentää R. Hausenin ja Alb. Hästeskon julkaisemista »Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1553 - 1735», ja sittenkin se, kuten huomataan, jää aukolliseksi. Isonvihan loppuun saakka sarja täten tulisi muodostumaan seuraavaksi (mukaan on otettu myös Strandbergin ilmoittamat; uusien nimet on harvennettu):

M. Sveno, vuoteen 1545 (hänellä oli v:sta 1541, kuten edeltäjälläänkin, Pyhän Eerikin prebenda hyvityksenä)

Nicolaus Thomae, kuoli jo 1546.

Antonius Henrici, mainitaan virassa 10.2.1547 ja 1548 (Leinberg, Det odelade finska biskopsstiftets herdaminne, s. 68).

0laus (herr Oluff), ainakin 1553 - 1555. Leinberg mainitsee hänetkin.

Steno Christophori , kai jo v. 1555 (ja edelleen 1556, kuten Strandberg ilmoittaa).

Petrus (her Per), ollut ennen seuraavaa ja kuollut viimeistään 1585.

Ericus Beronis, Strandbergin ilmoituksen mukaan v. 1585; oli vielä ainakin vv. 1586 - 1588.

V. 1598 taloudenhoitaja (Martinus Martini, ks. seur.) sanoo korjauttaneensa sitä taloa koulun vieressä, »där d. Barttollus oeconomus boodde». Pärttyli (Bartholdus) nimistä taloudenhoitajaa - tämä ”oeconomus” ei kai mielellään tässä yhteydessä voi tarkoittaa ketään muuta kuin juuri tuomiokirkon taloudenhoitajaa, jonka titteli oli joko oeconomus tai syssloman (syssleman) - ei tunne Strandberg eikä liioin Leinberg (m. t. ss. 66-68), joka ulottaa tietonsa v:een 1368 asti. Varmana on tämän ilmoituksen nojalla kai kuitenkin pidettävä, että senniminen taloudenhoitaja oli tuomiokirkolla ollut ennen Martinusta (välittömästi tai varemmin). - Turussa oli talo, jolla oli yleisesti tunnettuna nimenäkin taloudenhoitajan talo (oeconomi gårdh) - siinä asui 1598 ”herra Jakob, kuoripappi” kuten käy ilmi samaisen Martinus Martinin merkinnästä.

Martinus Martini, kuten Strandbergilla (tilikirjoissa nimi esiintyy vasta 1595) - Halikon kirkkoherra 1600, eli vielä 1626 (Strandberg I, s. 418).

Michael Nicolai ei esiinny tileissä (Strandberg tietää hänen kuolleen 1602).

Matthias Sigfridi ei esiinny tileissä (Strandbergin mukaan toimessa 1603).

Johannes Sigfridi vv. 1608-1616. Merkintä sanoo tilivuoden alkaneen 10.5.1608.

Henricus Jacobi Gråå vv. 1616 - 1618. Ylioppilas Wittenbergissä 1601, sittemmin Tenholan kirkkoherra 1618-1643, kuollut viimemainittuna vuonna.

Sigfridus Jacobi vv. 1618-1623 (kaiketi sittemmin, v. 1623, Kemiön kirkkoherra, kuollut 1660; Strandberg I, s. 410).

Kun Thimotheus Melchioris 1.5-10.9. välisellä aikana 1623 hoiti taloudenhoitajan tehtäviä, lienee hän ollut vain virkaatekevä. - Hän pääsi 1624 Huittisten kirkkoherraksi, muttei siinä virassa menestynyt ja joutuikin siitä pois jo 2 vuoden kuluttua (Strandberg, I, s. 221).

Sveno Torchilli (tilikirjoissa Torkelsson) vv. 1623 - 1627. Strandbergin tieto, että hän »täältä» olisi siirtynyt Lohjan kirkkoherraksi v. 1636 (I, s. 63; s. 345 tulovuosi Lohjalle on 1638), ei sellaisenaan voi pitää paikkaansa. Neoviuksen mukaan (Lojo sockens kyrkliga förhållanden, Suom. Kirkkoh. Seuran pöytäk. VI) on Sveno Torchilli tullut Helsingin kirkkoherraksi 1.5.1630, jolloin luopui taloudenhoitajan toimesta; valtakirjan Lohjan kirkkoherran virkaan hän sai 23.5.1637. Hänen jälkeensä oli taloudenhoitajana

Johannes Nicolai vv. 1630 - 1633

Michael Caspari vv. 1635 - 1636.

Claudius Martini v. 1636.

Ericus Nukar v. 1637. Lopuksi v. 1647 Marttilan kirkkoherra, jossa virassa kuoli 1670

Tilikirjojen otteissa on 1636 - 1654 lähes 20 vuoden aukko.

Claudius Alanus v. 1643. Korppoon kirkkoherra 1651, kuollut 1683.

Ericus Matthiae Falander, tilikirjojen mukaan toimessa jo 28.4.1654 ja vain v:een 1655, eikä, kuten Strandbergilla, v. 1657. Sitä paitsi Strandberg samassa yhteydessä sanoo hänen tulleen Kokkolan kirkkoherraksi 1655 (samoin II, s. 116).

Gudmundus Jacobi Rothovius. Strandberg sanoo, että hän tuli taloudenhoitajaksi (ynnä konsistorinnotaarin virkaan, joka Claudius Alanuksesta lähtien oli ollut yhdistettynä taloudenhoitajan toimeen) v. 1656. Todellisuudessa hän jo v:lta 1655 tekee tilit (tilivuosi oli useimmiten toukokuun 1.p:stä seuraavaan vapunpäivään, kuten papiston ja yliopistonkin virkavuosi). Rothoviuksen nimi näkyy sitten v:een 1666, mutta seuraavina vuosina (1667-1670) ei ole nimeä nähtävissä, vaikka hän varmaankin on edelleenkin tilit hoitanut.

Henricus Hasselgren vv. 1671-1676. Hän on siis tullut virkaan ainakin vuotta ennen Rothoviuksen siirtymistä Föglön kirkkoherraksi. Hasselgren on niitä harvoja taloudenhoitajia, joiden tiedetään kuolleen tässä virassaan; hänen leskensä sai pari vuotta toimia miehensä virassa. Sama kohtalo oli hänen seuraajallaan, jona oli

Gabriel Lauraeus vv. 1678-1681. Leski ja perilliset hoitivat taloudenhoitajan tehtäviä 1681-1682. Kun 7.7.1681 suuri tulipalo muutti tuhaksi kaiken ”tuomiokirkossa niin sisällä kuin ulkona”, näyttää kuitenkin seuraaja

Olaus Hartman (Tyrvään kirkkoherra v. 1688) jo tästä tulipalosta saakka hoitaneen kirkon tilejä ja saaneen ottaa vastaan niitä runsaita raha- y.m. lahjoja, joita Suomen vallasherrat ja - naiset y.m. kansalaiset antoivat kirkolle. Mutta hänen jälkeensä tuskin Gudmund Rothovius nuorempi oli virkaatekevänä ollut toimessa, kuten Strandberg väittää hänen v. 1688 tehneen, sillä Hartmanin tilikausi kestää kesäkuun alkuun (3. 6.) 1689, ja välittömästi sen jälkeen ottaa toimen vastaan

Samuel Alanus, jonka ensimmäinen tilitys on v:lta 1689. Strandbergin mukaan hän oli ollut toimessa v:een 1707, jolloin tuli Uudenkaarlepyyn kirkkoherraksi, kuoli siellä 1741. - Bergholmin Sukukirja kertoo hänen taloudenhoitajana joutuneen lähes 4000 taalarin vaillinkiin, josta oli maksamatta osa hänen kuollessaan; korot hän oli saanut anteeksi (vaillinki, 2276 taal. 13 äyr., näkyy olleen Lauraeuksellakin, vrt. s. 64).

Anders Kjemmer, maisteri v. 1700, 1704 Vaasan triviaalikoulun konrehtori, v. 1708 ohimennen tuomiokirkon taloudenhoitajana, sillä jo samana vuonna hän sai vastamainitun koulun rehtorintoimen, nimitettiin Kokkolan kirkkoherraksi 1720 ja kuoli 1734. Hänestä ks. tarkemmin A. R. Cederberg, Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa vv. 1632-1710 (Suomen Sukututkimusseuran Vuosikirja XXIII, 1939). Hänen vaimonsa Hebla Sofia Losköld (suvun entinen nimi Tolpo) kuoli Pyhäjoella 22.6.1749 ja haudattiin vasta 3.9. s. v. Ramsay ei ole tuntenut tätä päivämäärää, mutta hänellä oli tiedossa syntymäpäivä: 18.2.1682. Pyhäjoella ilmoitetaan leskirouva Kjemmerin olleen kuollessaan 67 v:n 5 kk:n, 11 viikon ja 1 päivän vanha (!). Tässä ikäilmoituksessa on ilmeisesti virhe, kuten huomaa laskutoimituksen suoritettuaan ja verrattuaan tulosta Ramsayn tietoihin (Losköld t. 3) niin Hebla Sofian omaan kuin hänen vanhemman sisarensakin syntymäaikaan nähden, jotka varmaankin Ramsaylla ovat oikeat. Elgenstierna sen sijaan tuntee sekä syntymä- että kuolinajan.

Matthias Elg (Elgh), maisteri 1703, taloudenhoitaja v. 1708. Oli koko isonvihan ajan paossa, palasi sitten entiseen toimeensa, tuli Perniön kirkkoherraksi v. 1730 ja kuoli siellä 1739. Hänen ollessaan paossa tuomiokirkolla kuitenkin oli taloudenhoitaja, nimittäin, kuten Strandbergkin ilmoittaa, Simon Sadenius, joka v. 1724 pääsi Hattulan kirkkoherraksi kuollen siinä virassa jo 1726. Hänen viranhoidostaan Turussa sanotaan tuomiokirkon tilikirjassa:»Varapastori herra Simon Sadeniuksen - vakinaisen taloudenhoitajan poissa ollessa - tilit Turun tuomiokirkon tuloista ja menoista venäläisten ylivallan aikana v:sta 1714 v:n 1721 loppuun asti».

Referat Lektor Heikki Impiwaara meddelar i sin uppsats några tilllägg och rättelser till företeckningen över Åbo domkyrkas sysslomän i Strandbergs Herdaminne. Uppgifterna (bl. a. 9 helt nya namn) äro sammansatta med stöd av R. Hausens o. Alb. Hästeskos källpublikation »Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1553-1735».


Genos 12(1941), s. 59-62-->

Personal tools
blog comments powered by Disqus