SFHS Topmenu: Finlander | SFHS | Repository | Talko | DEE |

Toimitukselle ja Suomen Sukututkimusseuralle saapunut kirjallisuus. (Genos:12)

From SFHS

Jump to: navigation, search

Jump out from the frame


Back | To the beginning | till början | alkuun | Finlander


Testing with Genos articles and what they would look like in a wiki before being transferred to be wiki -internal. Toimitukselle ja Suomen Sukututkimusseuralle saapunut kirjallisuus. - Redaktionen, resp. Genealogiska Samfundet i Finland tillställd litteratur.

Backman, Wold., Soldattorp, soldater jämte deras efterkommande i Nykarleby landskommun. (Särtryck ur Vasabladet). Vasa 1941.

Hemmer, Ragnar, Lagmän i Karelen under medeltiden. (Särtryck ur »Tidskrift utgiven av juridiska Föreningen i Finland». 1941. Häft 3). Helsingfors 1941.

Isänmaan puolesta 1939-40 kaatuneet agronoomit. (Agronoomien Yhdistyksen Julkaisu N:o 36). Helsinki 1940.

Killinen Kalervo, Kuopion teatteritalon ravintoloitsijoita 60 vuoden aikana. Helsinki 1941.

Killinen Kalervo, Hajanaisia henkilökohtaisia muistelmia muutamista manalle menneistä Savon piirin apteekkareista. (Eripainos Farmaseuttisesta Aikakauslehdestä N:o 10-12 1940, ja N:o 1 1941). Helsinki 1941.

Åkerman, Birger, Finska kadettkårens elever och tjänstemän 1812-1940. Supplement II. Helsingfors 1941.

Helsingin kaupungin kunnalliskalenteri 16. 1941. Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema. Helsinki 1941.

Historiallinen Aikakauskirja 39. vk. 1941 v. 2.


Genos 12(1941), s. 71-->

Personal tools
blog comments powered by Disqus