SFHS Topmenu: Finlander | SFHS | Repository | Talko | DEE |

Turun Akatemian Konsistorin pöytäkirjat - Consistorii Academici Aboensis protokoll. (Genos:12)

From SFHS

Jump to: navigation, search

Jump out from the frame


Back | To the beginning | till början | alkuun | Finlander


Testing with Genos articles and what they would look like in a wiki before being transferred to be wiki -internal. Kirjailmoituksia - Bokanmälningar.

Turun Akatemian Konsistorin pöytäkirjat - Consistorii Academici Aboensis protokoll.

H. D.

VI, 1685-1690; VII, 1690-1699; VIII, 1699-1705. [Julkaissut Tor Carpelan] 638 + 675 + 581 s. Helsinki 1940.

Helsingin Yliopiston syksyllä 1940 vietettyjen 300-vuotisjuhlien kunniaksi julkaistiin yliopiston toimesta joukko edustavia juhlateoksia. Niistä herättää sukututkijain erityistä mielenkiintoa vapaaherra Tor Carpelanin toimittamana ilmestynyt uusi, vuodet 1685-1705 käsittävä sarja Turun vanhan akatemian konsistorin pöytäkirjoja. Näillä pöytäkirjoilla, joissa professorit, virkamiehet ja ylioppilaat esiintyvät jokapäiväisissä toimissaan ja lukuisten riitaisuuksiensa valossa, on huomattava henkilöhistoriallinen arvonsa; niissä esiintyvillä usein varsin mitättömiltä näyttävillä tiedoilla on suuri merkitys sukututkimukselle, varsinkin kun on kyseessä sellaiset paikkakunnat ja ajanjaksot, joista muita genealoogisia lähdetietoja puuttuu. Niinpä esim. 19.8.1690 on pöytäkirjassa tiedot Liedon Vintalan kylästä olevan talollisen Simo Pertunpojan perhesuhteista, mainitaksemme vain yhden lukuisista samantapaisista oikeusjutuista. Kyseisellä aikakaudella eläneen akatemian lahjatilojen voudin Johan Hacksin elämää valaisevat pöytäkirjat myöskin yksityiskohtaisesti, puhumattakaan lukuisista professorien ja ylioppilaiden yksityiselämää kuvaavista tiedoista. - Toimitustyö joka ei suinkaan ole ollut vaivatonta, on suoritettu vapaaherra Carpelanille ominaisella tarkkuudella ja kritiikillä. Teoksia, joiden arvoa vielä henkilöhakemistot lisäävät, suositellaan kaikkien sukututkijain käytettäviksi.


Genos 12(1941), s. 69-->

Personal tools
blog comments powered by Disqus