SFHS Topmenu: Finlander | SFHS | Repository | Talko | DEE |

User:Börje

From SFHS

Jump to: navigation, search

Alla Merjärv platsnamn skall hittas under kategorin nedan:

En ny plats införs under kategorn genom att skapa dokumentnamnet i rutan "Create an article in ..." och trycka submit

  • alla namn i systemet skall vara unika - sätt namnen i formen "Stenbacken - d. Steinbackan", dvs. normaliserat namn + dialektalt namn
  • inför karta med funktionsknappen ovanför inskrivningsrutan
  • placera punkter, namnge, lagra punkten
  • placera första punkten i en "path", namnge, lägg till punkter och lagra
  • efter att allt skapats kopierar du koden mellan googlemaps .../googlemaps och limmar in i början av texten - före sluttaggen som definerar kategorin
  • lagra med knapp nere
Personal tools
blog comments powered by Disqus