SFHS Topmenu: Finlander | SFHS | Repository | Talko | DEE |

Ytmått

From SFHS

Jump to: navigation, search

Ytmåtten var främst ett mått på den yta en given mängd utsäde räckte till.

Contents

Utsädesmått:

Pundland

Ett pundland = 4 tunnland = 8 spannland

Tunnland

 • Ett tunnland = 2 spannland = 8 fjärdringsland = 32 kappeland = 56 kannland = 4936,6 kvadratmeter = 1/2 hektar.
 • Ursprungligen den areal som en tunnas utsäde räckte till. I 1630-talets lantmäteriinstruktioner fastställdes tunnlandet till 14000 svenska kvadratalnar. Med den från 1605 riksgiltiga svenska alnen ( = 0,5938 m) kom ytan att motsvara ca 4936 kvadratmeter eller nära ett halvt hektar.

Spannland

Kappeland

Ett kappeland/kappland = 1/32 tunnland = 154,3 kvadratmeter

Kannland

Ett kannland = 1/56 tunnland = 1000 kvadratfot = 88,15 kvadratmeter. Detta skulle för en åker motsvara arean för en kannas utsäde.

Penningmått:

 • Några ytmått utgick istället från jordens penningvärde. Ytan av dessa mått motsvarade värdet av respektive mynt som givit ytmåttet dess namn, exempelvis: daler, mark, öre och penningar.
 • Den medeltida skatten sattes till 1/24 av jordens penningvärde, dvs ca: 4%.

Dalerland

Ett dalerland = 4 markland = 32 tunnland = 15,797 hektar


Markland

 • Ett markland = 8 öresland = 24 örtugland = 192 penningland = 3,9493 hektar
 • Ett markland var en vanlig besuttenhetsnorm, dvs. ett helt hemman.


Öresland

 • Ett öresland = 1 tunnland = 3 örtugland = 24 penningland = 4936,6 kvadratmeter
 • Ett öresland motsvarade samma yta som ett tunnland.


Örtugland

Ett örtugland = 1/3 tunnland = 8 penningland = 1646 kvadratmeter


Penningland


Obestämt mått:

 • Ett plogland motsvarade den yta mark som kunde plöjas under en dag.

Modernare ytmått:

 • Hektar (ha)
 • En hektar = 100 ar = 10.000 kvadratmeter

See Old measures & measurements

Svedish: -
English: -
Finnish: -

Many of the words in the dictionary still lacks english explanatory text. If you want to assist in entering the explanations, please contact


Back | To the beginning | till början | alkuun | Finlander

Personal tools
blog comments powered by Disqus